Palestijnen vieren het bloedbad op de Joden van Hebron in 1929

Bij het bloedbad van 1929 in Hebron werden 67 Joden gedood; voor de Palestijnse leiders zijn de ergste moordenaars nationale helden.

Door Maurice Hirsch | | Onderwerpen: conflict, terreur
Rouwdienst voor de vermoorde Joodse inwoners van Hebron. Foto: Publiek domein

De 18e van de Hebreeuwse maand Av is de gedenkdag van de Arabische slachting in 1929 van 67 Joden in Hebron. Terwijl het bloedbad in Hebron begon, vermoordden oproerige Arabieren ook Joden in Jeruzalem en Safed. In slechts één week tijd hebben de Arabieren 130 Joden gedood.

Van de velen die bij het bloedbad betrokken waren, werden drie moordenaars die “bijzonder wrede moorden [op Joden] hadden gepleegd in Safed en Hebron”, zoals vermeld in het verslag van de Britse regering aan de Volkenbond (31 december 1930), door de Britse autoriteiten uitgekozen en opgehangen voor hun daden.

Hoewel het bloedbad 65 jaar voor de oprichting van de Palestijnse Autoriteit plaatsvond, heeft deze laatste de drie moordenaars tot Palestijnse helden en rolmodellen verklaard en herdenkt zij elk jaar de dag van hun executie om hun moorden te verheerlijken.

Ook dit jaar heeft de Palestijnse Autoriteit talrijke artikelen in haar officiële pers gepubliceerd ter ere van de moordenaars. Het officiële dagblad van de Palestijnse Autoriteit, Al-Hayat Al-Jadida, noemde hen “strijders” en “martelaren”, en legde op 18 juni een verband tussen de verheerlijking van de moordenaars en het moderne beleid van de Palestijnse Autoriteit, dat de verkoop van land aan joden verbiedt.

Lees het artikel:

“Gisteren, 17 juni, was het 92 jaar geleden dat de drie militanten Muhammad Jamjoum, Fuad Hijazi en Ataa Al-Zir door de autoriteiten van het Britse Mandaat werden geëxecuteerd. De drie martelaren schreven de dag voor hun executie een brief waarin stond: “Wij hebben bereidwillig onze zielen en schedels opgeofferd opdat zij de basis zouden vormen voor de opbouw van de onafhankelijkheid en de vrijheid van onze natie, opdat de natie verenigd zou blijven en de jihad zou blijven voeren om de vijanden uit Palestina te verdrijven, en opdat wij het land zouden beschermen en geen centimeter ervan aan de vijanden zouden verkopen.”

Bij het artikel was een foto gevoegd van drie aan stroppen hangende kaarten met de teksten “Muhammad Jamjoum”, “Fuad Hijazi” en “Ataa Al-Zir”. De tekst op de onderkant van de kaarten luidde: “De martelaren van de opstand van Al-Buraq [PA’s naam voor het bloedbad en aanverwante rellen] 17 juni 1930”.

Op 17 juni zond de televisie van de Palestijnse Autoriteit een reeks speciale programma’s uit ter gelegenheid van de executie van de moordenaars. Op een ervan is een tekenaar te zien die een tekening maakt van de moordenaars, terwijl op de achtergrond een deel van het lied “From Acre Prison” wordt gespeeld, waarin Al-Zir wordt aangeduid als “de voorname persoon”.

De teksten zijn als volgt:

Muhammad Jamjoum, Ataa Al-Zir en Fuad Hijazi, de kracht van munitie,

Kijk naar degene die eerst gaat, de voorname persoon,

Ze executeren ons in opdracht van de onderdrukker.

De tekst op het scherm luidt: “Het vaderland zal zijn revolutionairen nooit vergeten”.

Bij een eerdere gelegenheid benadrukte de PA TV het belang van het lied dat deze drie moordenaars verheerlijkt, door te zeggen dat het een “fundamenteel onderdeel van onze cultuur” was en een uitdrukking van de Palestijnse “nationale identiteit”.

De PA-woordvoerder gebruikte het lied om de moordenaars te verheerlijken, en voegde eraan toe dat het refrein uiting gaf aan trots op de moordenaars, die hij omschreef als “nobele helden van Palestina”. De spreker zei: “Omdat liederen een fundamenteel onderdeel van onze cultuur zijn en uitdrukking geven aan onze nationale identiteit … en omdat deze liederen in ons bewustzijn aanwezig zijn en ons nog steeds fascineren met waarden en betekenissen. … Hier is het: ‘The Tune of the Homeland’.” De tekst van het lied luidt: “Uit de gevangenis van Akko kwam de begrafenis van Muhammad Jamjoum en Fuad Hijazi / Wraak voor hen, mijn volk.”

De verteller voegde eraan toe: “Dit is het refrein van pijn en lijden onder de marteling van de gevangenis … dat de trots uitdrukt van de jongeren die de meest wonderlijke dingen hebben uitgebeeld in de bladzijden van de strijd tegen de binnenvallende bezetters. Zij zijn de nobele helden van Palestina – de martelaren Muhammad Jamjoum, Ataa Al-Zir en Fuad Hijazi. Onze dichter was er getuige van dat de drie martelaren werden, en zijn talent leverde het gedicht ‘De grond schudde onder de voeten van de indringers’ op.”

Het gedicht luidt:

Het waren drie helden

Die met elkaar wedijverden om te zien wie het eerst zou sterven

Hun voeten rezen boven de nek van de beul

Ze werden een voorbeeld, mijn vriend

Door het hele land en de breedte

En uit de gevangenis van Akko kwam de begrafenis

De tweede vulling verwijst naar de moordenaars door te verklaren: “Eer en eeuwigheid aan de zuivere martelaren van ons volk”.

Ook de Fatah-partij van PA-leider Mahmoud Abbas vierde de moordenaars met een bericht op de officiële Facebook-pagina van de Fatah-commissie voor Informatie en Cultuur: “Tweeënnegentig jaar sinds de executie van de helden van de Al-Buraq-opstand”. De paal bevat de tekst: “Drie mannen die wedijverden om de dood / En hun voeten rezen boven de nek van de beul.”

De foto toont de drie moordenaars. In de linkerbovenhoek staat het Fatah-logo met een granaat, gekruiste geweren en een kaart waarop geheel Israël en de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden als “Palestina” zijn afgebeeld.

Zoals Palestinian Media Watch reeds heeft onthuld, is dit niet de eerste keer dat de PA de moordenaars van 1929 heeft verheerlijkt. Integendeel, de toe-eigening en verheerlijking van de moordenaars is een jaarlijks terugkerend schouwspel.

IDF Luitenant Kolonel (ret.) Maurice Hirsch is directeur van juridische strategieën bij Palestinian Media Watch.

Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd door Palestinian Media Watch.

Ook de Fatah-partij van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas vierde de moorden met een bericht op haar officiële Facebook-pagina.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox