PA hervat de veiligheids­coördinatie met Israel

De Palestijnse Autoriteit (PA) hervat de veilig­heids­coördinatie met Israël, die zij in mei dit jaar demon­stratief hadden opgezegd. Na de formatie van de huidige Israëlische regering en het aange­kondigde voor­nemen om delen van de Weste­lijke Jordaan­oever onder Israëlische rechtsmacht te brengen, in de volksmond ‘annexatie’, zegde de PA iedere samenwerking met de VS en Israël op.

Door Joshua Friedmann/CIDI |

Afbeelding: Het Arafatplein in Ramallah (Foto: Rania al-Bahara)

Nu deze plannen na ondertekening van de Abraham-akkoorden van de baan zijn, zal de relatie tussen de PA en Israël ‘teruggaan naar hoe dingen waren voor 19 mei 2020 geweest was’, volgens een Palestijnse woordvoerder.

PA-premier Mohammad Shtayyeh beschreef de hervatting van betrek­kingen met Israel als nood­zakelijk om het coronavirus te bestrijden: ‘Wij hervatten de contacten met de Israeli’s, nu zij bevestigd hebben dat zij zich aan de afspraken met ons zullen houden. Onze levens zijn zo samen­gevlochten met die van de Israëli’s, en we kunnen het coronavirus echt niet in ons eentje bestrijden,’ verklaarde de premier tijdens een Zoom­conferentie, georganiseerd door de Council on Foreign Relations (CFR).

Een woordvoerder van het Israelische ministerie van Defensie juicht de ontwikkeling toe. ‘Wij weken hier al weken aan,’ aldus de woordvoerder. ‘Minister van Defensie Benny Gantz gaf een duidelijke boodschap aan de Palestijnen tijdens zijn besprekingen met EU ambassadeurs, dat hij graag de coördinatie wilde hervatten. Er waren ook clandestiene contacten tussen COGAT (het orgaan van de IDF dat coördi­neert met civiele instanties in Palestijnse gebieden) en zijn Palestijnse tegen­hangers.’ Ondanks de officiële beëindiging van veiligheids­coördinatie, heeft de PA in de afgelopen periode een aanval op Israëlitische soldaten helpen voorkomen.

Nu officiële samenwerking tussen Jeruzalem en Ramallah weer mogelijk is, lijkt het erop dat de PA zich ook bereid zal tonen om zo’n 3 miljard shekel (ca. €800 miljoen) aan Palestijns belastinggeld in ontvangst te nemen, dat door Israël volgens afspraken namens de PA geïnd was, maar dat Ramallah vervolgens weigerde om aan te nemen. In lijn met Israëlische wetgeving zijn van dit bedrag alle door de PA uitbetaalde vergoedingen aan Palestijnse terroristen in de desbetreffende periode reeds afgetrokken.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.