Open brief aan president Biden over zijn geplande bezoek aan Oost-Jeruzalem

Een bezoek aan instellingen van de Palestijnse Autoriteit in de hoofdstad van Israël zal de vredesvooruitzichten eerder schaden dan aanmoedigen.

Door Jewish News Syndicate (JNS) | | Onderwerpen: Biden
De Amerikaanse president Joe Biden. Foto: Yonatan Sindel / Flash90

Geachte heer president,

Het is met respect dat ik u vandaag schrijf om mijn diepste bezorgdheid uit te drukken. Het betreft de berichten over uw voorgenomen bezoek aan symbolische instellingen van de Palestijnse Autoriteit in Oost-Jeruzalem tijdens uw aanstaande reis naar Israël deze maand.

In de eerste plaats wil ik u van harte welkom heten. Wij verheugen ons zeer op uw bezoek en zijn vereerd u in Israël te mogen ontvangen. Het is ons een groot genoegen geweest talrijke presidenten van de Verenigde Staten van Amerika te mogen verwelkomen.

Het baart mij en vele anderen echter zorgen dat uw reisroute lijkt af te wijken van het gebruikelijke protocol en een ongekend bezoek omvat aan belangrijke PA-instellingen in Oost-Jeruzalem. Dit is een primeur voor een zittende president van de VS.

Ik wil graag uitleggen waarom dit als problematisch zou kunnen worden gezien:

Een ongebruikelijk bezoek van een president van de VS aan de genoemde instellingen in Oost-Jeruzalem zal worden gezien als een poging om de soevereiniteit van Israël over zijn eigen hoofdstad te ondermijnen. Het zal symbool staan voor steun aan de PA in hun pogingen Jeruzalem te verdelen en hun consequente beweringen dat Israël geen historische of religieuze band met de stad heeft. Dit bezoek zou in wezen de erkenning door de vorige regeringen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël tenietdoen. Wij weten echter allen dat deze ontkenning nooit zal zegevieren, omdat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël is en dat ook altijd zal zijn.

Bovendien zal een dergelijk bezoek valse hoop en verhalen bevestigen over de mogelijkheid om de Joden uit hun hoofdstad en vaderland te verwijderen. Dit zal natuurlijk nooit gebeuren. De bevestiging zal alleen maar dienen om de onwrikbare afwijzing van Israël door de PA aan te moedigen, die nog steeds weigert het bestaan van de Joodse Staat Israël te aanvaarden.

Jeruzalem is sinds de tijd van koning David – meer dan 3000 jaar – de hoofdstad van het Joodse koninkrijk. Wij draaien ons naar Jeruzalem om wanneer wij bidden, wij noemen Jeruzalem in onze gebeden en wij gedenken Jeruzalem in onze godsdienstige plechtigheden. Jeruzalem is het hart en de ziel van de Joodse natie. Het is veroverd en geregeerd door vele naties, van de Babyloniërs en de Romeinen tot de Perzen en de Turken. Toch is de vrijheid om te leven en te aanbidden pas werkelijkheid geworden sinds de dag dat Jeruzalem herenigd werd en wij zullen ervoor zorgen dat dit zo blijft. Vandaag de dag is Jeruzalem de erkende, wettige en onverdeelde hoofdstad van de Staat Israël, de enige Joodse staat ter wereld.

Gezien de broze toestand in Israël en het Midden-Oosten en de recentelijk opgelopen spanningen, zal een bezoek aan Oost-Jeruzalem de vredesvooruitzichten ongetwijfeld eerder schaden dan bevorderen. Ik verzoek u dan ook dringend, president Biden, af te zien van dit ongekende bezoek aan Oost-Jeruzalem.

Wij zien er zeer naar uit u spoedig te mogen verwelkomen.

Hoogachtend,

Ambassadeur Danny Danon


Ambassadeur Danny Danon, voorzitter van World Likud, was Israël’s 17e permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, minister van Wetenschap en Technologie en vice-minister van Defensie.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox