Oostenrijkse ex-bonds­kanselier mede­voorzitter orgaan tegen antisemitisme

De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is benoemd tot medevoorzitter van de Europese Raad voor Tolerantie en Verzoening (ECTR), naast de Britse oud-premier Tony Blair, die sinds 2015 in functie is. Dit werd meegedeeld door Raads­voorzitter Moshe Kantor.

Door Yossi A | | Onderwerpen: Israel, antisemitisme, Holocaust, Europese Unie
Sebastian Kurz was tijdens zijn ambtstermijn als Oostenrijks kanselier een fervent voorstander van Israël. Foto: Haim Zach / GPO

De Raad is in 2008 opgericht als een niet-politieke instelling die zich inzet voor de bestrij­ding van extre­misme, racisme, anti­semitisme en vreemde­lingen­haat. De Raad, die is samengesteld uit Europese staats­hoofden, Nobel­prijs­winnaars en gerespec­teerde persoon­lijk­heden, is een denktank die nadenkt over het Europees beleid, anti­semitisme en vreemde­lingen­haat bestrijdt en verdraag­zaam­heid bevordert.

Kurz staat bekend om zijn inzet voor de bestrijding van alle vormen van antisemitisme, terrorisme, extremisme en radicalisme. Tijdens zijn tien jaar in de regering heeft hij zich bijzonder ingezet voor de preventie van jeugd­extremisme. Kurz heeft ook hard gewerkt om de rol van Oostenrijk in de Holocaust te erkennen en onderwijs­projecten voor de jongere generatie te steunen om hen over dit donkere hoofdstuk van de geschiedenis te informeren en ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox