Ontmoet de christenen die Jesaja 61 vervullen

We kunnen in de Bijbel lezen dat het geestelijke herstel van Israël gepaard gaat met het herstel van het land. Dit kan de oorzaak zijn van het grote effect van praktische hulporganisaties zoals HaYovel.

Door Ryan Jones |

Elk jaar brengt HaYovel honderden christelijke vrijwilligers naar Israël, die Jesaja 61 in vervulling doen gaan: ‘Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer.’ Israel Today sprak met Zac Waller, voorzitter van deze organisatie.

Israel Today: Hoeveel christenen werken er mee met HaYovel?

Zac Waller:
Tot nog toe zijn er meer dan drieduizend christelijke vrijwilligers met ons meegedaan. We hebben nu ongeveer vierhonderd vrijwilligers per jaar.

IT: Wat voor werk doen deze christenen als ze in Israël zijn?

ZW:
Onze vrijwilligers planten, snoeien of oogsten druiven op de bergen van Samaria. Verder bewerken we het landen planten we bomen.

IT: Voor welke uitdagingen zien Israëlische boeren zich geplaatst, en hoe helpt HaYovel ze daarin?

ZW:
Druiven verliezen 15 tot 20 procent van hun kwaliteit als ze machinaal worden geoogst. Als je wijn van hoge kwaliteit wilt produceren, moet je de druiven met de hand plukken. Er spelen veel factoren mee bij het bepalen van het juiste moment voor de oogst. Zaken als de pH-waarde, het suikergehalte en nog veel meer. Al die criteria voor een goede oogst zijn elk jaar weer anders. Het juiste oogstmoment kan pas een paar dagen van
tevoren worden vastgesteld. Dan vragen wijnboeren uit heel Judea en Samaria ons om te komen helpen. Helaas moeten we de meesten teleurstellen omdat er op zo’n korte termijn meestal te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. Deze wijnboeren moeten ofwel machinaal gaan oogsten
of Arabische werknemers inhuren. Maar helaas saboteren die regelmatig de wijnbergen en de installaties.

IT: Hoe reageren Joodse boeren op jullie?
ZW:
De eerste boeren in Samaria hebben veel geïnvesteerd. Ze hebben er alles voor over om het Bijbelse land van Israël rendabel te maken. Als we met busladingen vol vrijwilligers aankomen om hen te komen helpen, zijn ze perplex. De naties, en met name de christenen,
hebben in het verleden niets gedaan om het Joodse volk te bevestigen in de hun door God opgedragen rol. We voelen ons zeer vereerd dat we dit imago mogen veranderen en een positieve bijdrage mogen leveren. De meest gehoorde reacties van onze Joodse vrienden, zijn: ‘Jullie moeten
wel engelen zijn, die God heeft gestuurd om ons te komen helpen!’ en ‘Als we zien dat jullie de halve wereld zijn overgevlogen om ons te helpen, dan worden we er opnieuw bij bepaald dat wat wij hier doen een wonder van God is!’ Maar er komen natuurlijk ook andere reacties, vooral van Joden die christenen niet vertrouwen. Zij zeggen: ‘Willen jullie ons met geveinsde liefde week maken om ons te kunnen bekeren?’ Maar nu, vijftien jaar
later, horen we zulke geluiden nog maar zelden.

IT: Begrijpen deze Israëli’s hoe profetisch het eigenlijk is wat jullie doen, of zijn ze alleen maar blij met goedkope arbeidskrachten?

ZW:
Toen we hiermee begonnen hadden we geen idee op hoeveel plaatsen in de Bijbel gesproken wordt over naties die in de eindtijd deelhebben aan de wederoprichting van Israël. Onze Joodse vrienden
wezen ons hierop. De bekende rabbijn Eliezer Melamed uit Har Bracha is onze grootste steunpilaar binnen de Joodse gemeenschappen. Hij heeft in een paar artikelen geschreven dat hij ons als de vervulling van profetieën beschouwt. Zo schreef hij: ‘Als ik deze gewaardeerde gasten zie, dan voel ik veel liefde in me opkomen en raak ik ontroerd. Wat een vreugde zijn deze mensen die zich zo enthousiast inzetten, en hun verbondenheid met ons tot uitdrukking te brengen. Zij delen in het wonder van het Joodse volk dat naar Sion terugkeert. Ze zijn dankbaar dat ze op heilige grond mogen wandelen en mogen bijdragen aan het tot bloei brengen van de woestijn.’

IT: Is landbouw nog wel relevant in het moderne Israël, waar het accent vooral op hightech ligt?

ZW:
Nou ja, het is Israël tot nu toe niet gelukt iets uit te vinden wat eten kan vervangen. En goede voeding van eigen bodem is des te belangrijker als de buren niet erg vriendelijk tegen ons zijn. Maar het belangrijkste blijft de realiteit van de wederoprichting van Israël. Bijna tweeduizend jaar heeft het land braak gelegen, en nu is het nog maar net herrezen. De zware regenval van de afgelopen paar jaar heeft ertoe bijgedragen dat de bomen
op de bergen weer zullen ontspruiten (Ezechiël 36). Dertig jaar geleden was er nog geen enkele wijnberg op de bergen van Samaria. Ons oogstteam heeft dit jaar meer dan 350 ton druiven geoogst. En wij zijn niet de enigen. De wijnboeren uit deze omgeving, die zonder enige ervaring op het gebied van de wijnbouw zijn begonnen, hebben nu, na vijf jaar al
prijzen gewonnen met hun wijnen! Ieder die iets van wijnbouw af weet, begrijpt dat dit een wonder is.

Dit artikel verscheen in het Israel Today Magazine van november 2019. Lees ook het artikel ‘Katholieken boos over visa evangelische vrijwilligers’. Klik hier voor een abonnement.