Online boekhandel verwijdert Messiaans boek niet

Israëls grootste online boeken- en e-boekenverkoper, E-vrit, heeft geweigerd een boek te verwijderen dat is geschreven door twee lokale Messias­belijdende Joden en dat de legitimiteit van de Mondelinge Wet in twijfel trekt, die de basis vormt van het moderne Rabbijnse Jodendom.

Door Ryan Jones |

De Mythe van het Mondelinge Recht (מיתוס התורה שבעל-פה) is een Hebreeuws-theologisch boek, geschreven door Dr. Eitan Bar en Dr. Golan Brosh en gepubliceerd door het Israel College of the Bible, een Messiasbelijdende instelling gevestigd in Netanya. Het lijkt een uitgebreide versie te zijn van een eerder Engelstalig boek van Bar en Brosh, getiteld Rabbinic Judaism Debunked: Debunking the myth of Rabbinic Oral Law.

E-vrit is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de moedermaatschappij van Israëls best verkopende krant, Yediot Achronot. Als zodanig is het de meest bekende en gerespect­eerde distributeur van online boeken- en e-boeken in het land, Israël’s ‘Amazon’, zo je wilt.

Gezien het bereik en de reputatie van E-vrit, waren ultra­orthodoxe Joodse groepen verontwaardigd, omdat het zou helpen bij de verspreiding van Messiaans-Joods materiaal, in het bijzonder een boek dat tracht het fundament van het moderne Rabbijnse Jodendom te ondermijnen, dat vandaag veel meer gericht is op de Mondelinge Wet (zoals belichaamd in de Talmoed) dan op de Bijbel zelf.

Volgens de anti-missionaire groepering Yad L’Achim is het boek niets minder dan een anti­semitische aanval op het Jodendom en een poging om Joden ertoe te verleiden christen te worden. Zoals veel van dergelijke groepen, accepteert Yad L’Achim niet dat geloof in Jesjoea mogelijk is in een Joodse context, en hamert erop dat het omhelzen van de Man van Nazareth bekering tot de ‘vreemde’ religie van het christendom betekent.

‘De missionarissen maken gebruik van het internet, inclusief E-vrit, om zoveel mogelijk bange, wanhopige en verveelde mensen te bereiken tijdens de lockdown,’ luidt een brief van Yad L’Achim aan E-vrit, waarin hij eist dat het Messiaanse boek wordt verwijderd.

Yad L’Achim zegt een antwoord te hebben ontvangen van E-vrit directeur Guy Ben-Nun, waarin hij benadrukte dat het verspreiden van het Messiaanse boek een kwestie was van het beschermen van ‘vrijheid van meningsuiting, vrijheid van keuze en vrijheid van godsdienst’.

Ben-Nun weerhield de ultra­orthodoxen er ook van een boycot te proberen. Hij wees er op, dat ‘ons publiek voornamelijk bestaat uit digitale boeken­lezers en inwoners van het seculiere gebied Tel Aviv. De ultra-orthodoxen en leden van het religieuze zionisme, het publiek dat beledigd zou kunnen zijn door de inhoud van het boek, maken geen gebruik van onze dienst en hebben daarom geen financiële gevolgen voor ons. Maar seculiere mensen, voor wie de eerder genoemde waarden van vrijheid belangrijk zijn, doen dat wel. Het verwijderen van het boek van onze site zou daarom een negatief effect kunnen hebben op ons imago en ons financieel kunnen schaden.’

Yad L’Achim reageerde door de brief van Ben-Nun een demonstratie te noemen van de onwetendheid van de meeste seculiere Israëli’s als het gaat om de ‘dreiging’ die uitgaat van de Messiaans-Joodse beweging.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.