Onder bewaking bidden bij graven van Jozua en Kaleb

Jozua en Kaleb, de twee Israëlische spionnen die de moed hadden om zich tegen de mening van de meerderheid te verzetten en te doen wat de Heer opdroeg, door het volk naar het Beloofde Land te leiden, blijven tot op de dag van vandaag twee van Israëls meest vereerde nationale helden.

Door via TPS |

Hun begraafplaatsen zijn echter niet gemakkelijk toegankelijk. Volgens de traditie werden de twee bijbelse leiders begraven in Jozua’s eigen erfdeel in Timnath-serah, dat in het heuvelland van de stam Efraïm ligt. Dat gebied valt tegenwoordig natuurlijk onder de Palestijnse Autoriteit en wordt opgeëist als soeverein Arabisch land.

Om daar te kunnen bidden, moeten religieuze Joden speciale toestemming krijgen en onder zware bewaking van de Israëlische strijdkrachten (IDF) reizen.

De graven van Jozua en Caleb worden regelmatig geschonden door lokale moslims, wat in strijd is met het internationale recht, aangezien het om Joodse heilige plaatsen gaat.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.