Oekraïne trekt besluit van Israël om vluchtelingen ‘gasten’ te noemen in twijfel

door Tsvi Sadan

Waarom wordt Israël zo onder druk gezet om een onevenredig aantal Oekraïense vluchtelingen op te nemen?

Oekraïense vluchtelingen. Mensen onderdak geven is één ding. Maar hen een nieuw thuis bieden zou niet de rol van de Joodse staat moeten zijn. Foto: Nati Shohat/Flash90

Minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked kondigde vorige week het besluit aan om visa te verlenen aan 20.000 niet-Joodse illegale migranten uit Oekraïne die zich reeds in Israël bevinden. Daarnaast is Israël bereid inreisvisa te verstrekken aan nog eens 5.000 niet-Joodse Oekraïners. Van deze Oekraïners, die om humanitaire redenen in Israël aankomen, zal worden verwacht dat zij een overeenkomst ondertekenen om te vertrekken zodra de noodtoestand in hun eigen land voorbij is. Dit is een verantwoord en redelijk humanitair beleid.

Maar de Oekraïense ambassadeur in Israël, Jevgen Kornivitsjoek, was daar niet blij mee en besloot in beroep te gaan bij de Israëlische rechtbanken in een poging dit besluit, een besluit van een soeverein land, ongedaan te maken. In een brief gericht aan het advocatenkantoor Tomer Warsha, zegt de ambassadeur dat “als gevolg van de uitputtende diplomatieke mogelijkheden de ambassade geen andere optie heeft dan het advocatenkantoor Tomer Warsha te vragen een beroep in te dienen bij de Israëlische rechtbanken om de rechten van de Oekraïense burgers te beschermen”. Hoewel dit mogelijk is, is het onwaarschijnlijk dat dit advocatenkantoor op eigen initiatief heeft gehandeld. Waarschijnlijker is dat het werd benaderd door de ambassade, die geen juridische status heeft voor een Israëlische rechtbank, of voor een rechtbank in enig ander soeverein land. Met andere woorden, het advocatenkantoor Tomer Warsha wordt, naar verluidt, gebruikt als een gevolmachtigde.

Indien en wanneer het beroep door het advocatenkantoor Tomer Warsha wordt ingediend – dat als Israëlisch kantoor in beroep kan gaan bij het Hooggerechtshof – berust het op de veronderstelling dat het besluit van Shaked “het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen” schendt. Het “gasten”-beleid “schendt ook de bilaterale overeenkomst tussen Oekraïne en Israël over de vrijstelling van visumvereisten”.

Deze openlijke wraking van Oekraïne tegen Israël leidde tot commotie in de media, waardoor de Ambassade van Oekraïne een verduidelijking gaf waarin stond dat “de Ambassade geen beroep [sic] heeft ingediend bij de Israëlische rechtbank” maar “de kern van het beroep ondersteunt.” Oekraïne hoopt ook dat het hof het besluit van Shaked zal vernietigen.

Bericht van de Ambassade van Oekraïne in Israël.

Aangezien het Hooggerechtshof van Israël optreedt als een onafhankelijke soeverein, en dus niet gebonden is aan de wetten van de staat, kan het zowel de Oekraïense gevolmachtigde status verlenen, als de beslissing van Shaked herroepen. Als dit gebeurt, is dat een nieuwe nagel aan de doodskist van de Joodse Staat.

Dat komt omdat, zoals Shaked zelf goed heeft verklaard, niemand het recht heeft om Israël in deze zaak te bekritiseren. “Het kan met zekerheid worden vastgesteld,” zei zij, “dat van geen enkel ander land wordt verwacht dat het met een gebeurtenis van deze omvang kan omgaan. Bijvoorbeeld, in termen van bevolkingsgrootte (de absorptie van 100.000 Oekraïense Joden en 25.000 niet-Joden), is het gelijk aan het verlenen van staatsburgerschap aan drie-en-een-half miljoen mensen in de VS, of meer dan 700.000 nieuwe burgers in Engeland.”

Dit rechtvaardigt de bewering die ik in mijn vorige artikel heb gedaan, dat het pleidooi om Israëls poorten wijd open te zetten voor vluchtelingen niet voortkomt uit humanitaire bezorgdheid. Het is onderdeel van een masterplan om een einde te maken aan de Joodse staat.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox