Nieuwe Israëlische studie: Iran zeer dicht bij kernwapen

De onderhandelingen over de Iraanse nucleaire deal lijken op niets uitge­lopen. Zowel Israë­lische als Duitse functio­naris­sen bekriti­seren de Ameri­kaanse regering-Biden voor het ‘gas terug­nemen’ met betrekking tot het beteugelen van de Iraanse nucleaire ambities.

Door Yochanan Visser |

Afbeelding: Iraanse vluchtelingen en hun aanhangers demonstreren in Berlijn tegen het regime van de ayatollahs. (Foto: EPA-EFE/Filip Singer)

De Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei heeft woensdag bevestigd dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten over een herzien Joint Compre­hensive Plan of Action (JCPOA), ofwel de nucleaire deal uit 2015 tussen Iran en zes wereldmachten, op niets uitlopen.

Khamenei beschuldigde de VS van ‘koppigheid’ en sprak zijn verontwaardiging uit over het feit dat Washington Irans (nogal agressieve) buitenlandse beleid en haar ballistische raketten­programma wil bespreken voordat een nieuw akkoord kan worden bereikt.

Het was eigenlijk de eerste keer dat een van beide partijen bevestigde dat een nieuwe, meer omvattende overeen­komst, clausules zou moeten bevatten over deze twee kwesties die voor het Westen, en voor Israël in het bijzonder, uiterst belangrijk zijn.

Wederzijdse beschuldigingen

Israëlische politieke en militaire leiders hebben de VS herhaal­delijk opgeroepen om het Iraanse programma voor ballistische raketten en zijn steun voor terroristische groepen in het Midden-Oosten op te nemen in de onder­handelingen met de Islamitische Republiek.

Khamenei maakte ook duidelijk dat de aftredende Iraanse president Hassan Rouhani de natie in de steek heeft gelaten, toen hij in 2015 de nucleaire deal met de VS en vijf andere wereld­machten onder­tekende.
‘Anderen hadden onze ervaringen moeten gebruiken. Deze ervaringen tonen het wan­trouwen in het Westen aan,’ zei Khamenei, eraan toevoegend dat het Westen Iran niet helpt, maar het land op alle mogelijke manieren wil kwetsen.

Rouhani zat met zijn hele kabinet in de zaal toen Khamenei hem hard bekritiseerde. De Iraanse president treedt volgende week af en wordt opgevolgd door Ebrahim Raisi, een extremistische geestelijke en beschermeling van Khamenei. Zie: Nieuwe Iraanse president Raisi gevaarlijk voor Israël.

Khamenei’s kritiek op de VS kwam een dag nadat de regering van president Joe Biden hard uithaalde naar Iran, door het misbruiken van vastge­lopen onder­hande­lingen over de ruil van gevangenen, om zo de pogingen om een herziene nucleaire overeenkomst te bereiken te saboteren. Een woordvoerder van Biden noemde de houding van Iran een ‘beschamende poging’ om de Verenigde Staten de schuld te geven van de impasse in de nucleaire onderhandelingen.

Frankrijk beschuldigt Iran

Frankrijk, een van de landen die het JCPOA in 2015 ondertekenden, voerde eerder deze week de druk op Iran op, en zei bij monde van woord­voerster Agnes Von Der Muhll, dat het ‘dringend nood­zakelijk was dat Iran terugkeert naar de onder­hande­lings­tafel.’ Von Der Muhll gaf Iran de schuld van het vastlopen van de nieuwe nucleaire onder­hande­lingen en zei dat het met zijn acties Iran de nucleaire situatie blijft verergeren.

‘Als het op deze weg doorgaat, zou het niet alleen het sluiten van een over­een­komst, die voorziet in de opheffing van de sancties, vertragen, maar ook de mogelijkheid om de onder­hande­lingen in Wenen af te ronden en de overeenkomst te herstellen,’ zei de woordvoerster van de Franse regering.

INSS-rapport: Iran grootste bedreiging voor Israël

In Israël houden de media zich steeds meer bezig met de kwestie-Iran, en ze besteedden deze week veel
aandacht aan een nieuw rapport van het Institute for National Security Studies (INSS). Het jaarlijkse rapport was een beoordeling van de bedreigingen voor de nationale veiligheid van Israël, in het bijzonder de Iraanse dreiging.

De indruk bestaat dat de nucleaire besprekingen met Iran op niets zullen uitlopen, omdat Teheran steeds meer essentiële kennis en ervaring vergaart om kernwapens te produceren, aldus professor Manuel Trajtenberg, het hoofd van van het INSS. Hij verklaarde dat Iran aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij de verrijking van uranium en ook bij de productie van uraniummetaal, een grondstof die alleen voor de productie van een kernwapen wordt gebruikt.

Trajtenberg noemde Iran de ‘ernstigste bedreiging voor Israël’, terwijl het INSS-rapport wees op het feit dat Iran nu uranium verrijkt tot 60 procent. Dit betekent dat de Islamitische Republiek snel zou kunnen door­breken naar het vermogen om een kern­wapen te produ­ceren, aldus de denktank.

De INSS waarschuwde ook voor de verregaande indringing van Iran in Syrië en Libanon, dat nu op de rand van totale ineen­storting staat als gevolg van een ernstige politieke en economische crisis.
Iran heeft nu ‘de mogelijkheden om Israël rechtstreeks in het hart te treffen’, aldus de denktank, omdat het effectief de twee noordelijke grenzen van Israël in handen heeft.

Israëlische en Duitse kritiek op VS

The Jerusalem Post, Israëls grootste Engelstalige krant, plaatste een hoofdartikel over de ontwikkelingen met betrekking tot Iran, waarin de Amerikaanse regering ervan werd beschuldigd ‘de voet van het gaspedaal te halen’ op een moment dat zij de druk op Iran juist zou moeten opvoeren.

De redactie van JPost wees er ook op, dat er momenteel grote onrust heerst in Iran, waar een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt onder een groot watertekort. In Teheran scandeerden demonstranten leuzen als ‘dood aan de dictator (Khamenei)’ en ‘niet voor Gaza, niet voor Libanon maar voor Iran ben ik bereid mijn leven te geven’.
De reactie van de VS op deze ontwikkelingen was ‘de voet van het gaspedaal halen’, schreef de redactie.

De Verenigde Staten bleven inderdaad zwijgen over wat er momenteel in Iran gebeurt. In plaats daarvan liet de regering-Biden bij monde van Rob Malley, de hoofd­onder­handelaar voor de bespre­kingen met Iran, weten dat de VS al in maart hadden aange­boden de sancties op te heffen. Het enige wat de regering Biden van Iran eiste was dat het land terugkeerde naar de oorspron­kelijke nucleaire deal van 2015, aldus Malley.

JPost interviewde ook August Hanning, het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingen­dienst, die zei dat het zinloos is om te onder­handelen over een nieuw akkoord over het nucleaire programma van Iran. Hanning wees op het Iraanse raket­programma en zei dat dit bewees, dat Iran de ballistische raketten voor het dragen van kernkoppen heeft ontwikkeld.

Mossad

Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst zei dat hij altijd tegen het JCPOA was geweest en dat hij in die tijd nauw samen­werkte met de Mossad, de Israëlische buiten­landse inlichtingen­dienst. Hanning voegde eraan toe dat de Israëlische inlichtingen­diensten als voorbeeld hebben gediend voor de Duitse inlichtingen­diensten.

Iran zei ondertussen dat het een Mossad-cel had gearresteerd en ‘wapens’ in beslag had genomen. Volgens de autoriteiten in Iran was de groep Mossad-spionnen van plan om geweld te ontketenen tijdens de protesten tegen het regime van Khamenei en had ze onder meer granaten, geweren en jachtgeweren bij zich.

De groep zou zijn gearresteerd toen zij een niet nader genoemde grens van een buurland in het westen van Iran overschreed. Iran grenst in het westen aan Turkije en Irak, maar het zou goed kunnen dat de groep uit Azerbeidzjan kwam. Deze moslim­staat onderhoudt nauwe contacten met de Mossad en andere Israëlische veilig­heids­instell­ingen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.