Nieuw archeologisch bewijs voor de val van de tempel in Jeruzalem in 70 na Chr.

Archeologisch bewijs voor de locatie van de Romeinse schietmachines en de intensiteit van de gevechten die leidden tot de verwoesting van de Tweede Tempel.

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: archeologie, Tweede Tempel
Kfir Arbiv, opgravingsdirecteur van de Israel Antiquities Authority, maakt een ballista-steen schoon. Foto: Yoli Schwartz - Israël Antiquities Authority

Eerder deze week presenteerde de Israël Antiquities Authority de resultaten van een nieuw onderzoeksproject dat licht werpt op de macht van het Romeinse leger, en de locatie van hun aanval op Jeruzalem in de strijd die leidde tot de verwoesting van de Tweede Tempel.

“Tijdens de herdenkingsdag Tisha b’Av herdenken we de verwoesting van de Tweede Tempel,” zegt Kfir Arbiv, onderzoeker bij Israel Antiquities Authority. “De Tempel werd in het jaar 70 verwoest, na een belegering van vier maanden. Het was een intensieve strijd onder leiding van de Romeinse generaal Titus om de stad te veroveren en de opstand te onderdrukken die vier jaar eerder door de Joden was begonnen. De Romeinen beschikten over een goed getraind, massaal leger, uitgerust met de beste militaire innovaties van hun tijd. Het was een meedogenloze oorlogsmachine.”

Speerpunt uit de strijd tegen het Romeinse leger. (Foto: Clara Amit – Israël Antiquities Authority)

Arbiv legde systematisch de Romeinse militaire uitrusting vast die werd teruggevonden bij opgravingen in Jeruzalem, waarvan vele werden gevonden bij de opgravingen die hij, samen met Dr. Rina Avner, leidde in de Russische Compound naast het gemeentegebouw van Jeruzalem. Het Romeinse arsenaal dat tot nu toe is blootgelegd omvat honderden ballista’s van verschillende afmetingen, die door gesofisticeerde schietmachines werden gelanceerd over een afstand van 100-400 meter. Kleine slingerstenen werden gebruikt door getrainde infanterie, en katapultmachines konden speerpunten lanceren over een afstand van 150-200 meter. Deze konden speren, zwaarden en pijlpunten afvuren, waaronder zware pijlpunten die pantsers konden doorboren.

“We weten uit de historische bronnen dat het Romeinse leger massieve belegeringsrammen gebruikte om de vestingmuren te beuken, en belegeringstorens die de hoogte van de muren bereikten, maar deze zijn nog niet gevonden in Jeruzalem,” zegt Amit Reem, directeur van de Israël Antiquities Authority Jerusalem Region.

Het onderzoek van Arbiv richtte zich op de honderden ballista stenen, en zijn analyse stelde verschillende maten en gewichten vast. Sommige, gericht tegen mensen, werden tegen de muren gelanceerd om te voorkomen dat de Joodse rebellen boven de muren uitkwamen, en andere, zwaardere, werden hevig tegen de muren gelanceerd om ze te doorboren.

Arbiv heeft “met behulp van de computer alle ballista’s precies gelokaliseerd waar ze gevonden zijn. Ik hield rekening met de plaatselijke topografie en de locatie van de stadsmuren uit de Tweede Tempel-periode, en ik maakte ballistische berekeningen, inclusief de lanceerhoek, en de werpafstand van de stenen. Alle gegevens werden vergeleken met de beroemde Joodse historicus Josephus’ contemporaine gedetailleerde beschrijvingen van de slag, en de verovering en verwoesting van Jeruzalem, in zijn boek, ‘De geschiedenis van de Joodse oorlog tegen de Romeinen‘.”

Volgens het onderzoek bevonden sommige van de artilleriemachines van het Romeinse leger zich in het centrum van de moderne stad Jeruzalem, in het gebied Nahalat Hashiva, bijgenaamd ‘Kattenplein’.

Ballista stenen. (Foto: Yoli Schwartz-Israël Antiquities Authority)

Het onderzoek toont ook voor de eerste keer de vermoedelijke plaatsen aan waar het Romeinse leger de stad binnendrong. De opgravingen in de Russian Compound legden een deel van de Derde Muur bloot, een derde verdedigingslinie die de stad omringde. Op één punt werd een uitzonderlijk grote concentratie ballista stenen gevonden, sommige gebroken na gebruik. Het was duidelijk dat het Romeinse leger zijn inspanningen hier concentreerde, en honderden, zo niet duizenden ballista stenen, werden naar deze plek gedirigeerd. “Dit is niet verwonderlijk,” zegt Arbiv, “want wie deze plek beheerst, beheerst het hele gebied en het lot van de stad. Dit komt overeen met Josephus’ verslag dat Titus zijn troepen opdroeg om de stad binnen te dringen vanaf de noordwestelijke kant van de stadsmuur.”

Volgens Eli Eskosido, directeur van de Israël Antiquities Authority: “Het fysieke bewijs van de enorme middelen die door het Romeinse leger in Jeruzalem werden ingezet, weerspiegelen de extreem harde gevechten die uiteindelijk leidden tot de verwoesting van de Tweede Tempel. Ondanks de interne facties en de onmogelijke kansen, hield een kleine groep Joodse verdedigers de Romeinen een paar maanden tegen tot de tragische vernietiging van de stad. Het gebruik van up-to-date onderzoeksmethoden onthult steeds meer over de fascinerende geschiedenis van Jeruzalem.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox