Niet te stoppen: EU steunt schepping van Palestina

‘De EU financiert de feitelijke overname van Gebied C door de PA, waarschuwt het ministerie van Informatie­voorziening’, kopte The Jerusalem Post op 18 januari. Daar heeft de EU de afgelopen 7 jaar een half miljard dollar aan besteed.

Door Stan Goodenough | | Onderwerpen: politiek, Europese Unie
Afbeelding: Een agent van de Grenspolitie kijkt toe terwijl Palestijnen weer met Europees geld een nederzetting bouwen in de Bijbelse gebieden van Israël. Foto: Sraya Diamant / Flash90

Wanneer dit nieuws u met ongeloof en afwijzing vervult moet u dit echt lezen. Dit nieuws­bericht had als een vulkaan moeten uitbarsten op de beeld­schermen van die Joden en christenen die, net als de God van Israël, ‘met grote ijver voor Sion ijveren’. In plaats van een aard­beving veroorzaakte het bericht nauwelijks opschudding.

Van de Engelstalige Joodse media was The Jerusalem Post de enige die berichtte over de waar­schuwing van het ministerie van Informatie­voorziening, getiteld ‘Buitenlandse hulp als een belangrijke versneller in de over­name­processen’, dat op 18 januari werd ingediend bij de Knesset­commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie (FADC).

Overname van wat? Van de Bijbelse gebieden van het Joodse volk – de onteigening ervan bij volmacht door buitenlandse regeringen die vastbesloten zijn om Palestina te vestigen.

Het ministerie van Informatie­voorziening vertelde aan de FADC dat tientallen miljoenen euro’s, voornamelijk geschonken door de EU en Groot-Brittannië aan de Palestijnse Autoriteit, de massale diefstal van het voorouderlijk land van de Joden financieren.

‘De EU heeft het afgelopen decennium zo’n 170 miljoen euro uitgegeven aan masterplannen voor Palestijnse ontwikkeling, met speciale steun van Groot-Brittannië, Frankrijk en België.’

De sleutel tot deze plannen is een registratie­programma dat Palestijnse Arabieren er op richt om aanspraak te maken op land op de ‘Westelijke Jordaan­oever’. Deze eigen­doms­registratie, die tegen 2022 voltooid dient te zijn, wordt alleen door Arabieren gedaan. Joden registreren geen land. In feite hebben Israëlische ambtenaren van het burgerlijk bestuur deze procedures als juridisch zinloos afgedaan. Israël, van zijn kant, heeft nagelaten een uitgebreide kadaster­registratie van deze gebieden uit te voeren, sinds ze in 1967 onder Joodse controle werden hersteld.

Als het rapport algemeen zou worden gelezen en de ernst ervan zou worden begrepen, zou het aan­sporen tot gebed en actie bij degenen die het besluit van de vijand begrijpen om het herstel van Israël ongedaan te maken.

Het had een luide waarschuwing moeten zijn, maar het is in feite geen nieuw nieuws. Het gevaar is de afge­lopen jaren steeds duidelijke uigesproken, maar lijkt altijd aan dovemans oren gericht te zijn geweest. Zowel de vorige regering-Netanyahu als de huidige Bennett-Lapid-coalitie lijken totaal niet gealarmeerd.

Afgelopen 20 september meldde de website van World Israel News (WIN) ‘EU is van plan is 3 miljard euro uit te geven om tegen 2030 een feitelijke Palestijnse Staat te creëren’!

Volgens het bericht heeft de Europese Unie besloten om de vastgelopen Israëlisch-Palestijnse onder­handelingen gewoon te omzeilen en Palestina op te bouwen ten behoeve van de Arabieren.

Ter onderbouwing van deze rapporten onthulden citaten uit zowel Israëlische als Arabische bronnen dat:

  • Europa promoot en financiert actief de bouw van Palestijns-Arabische neder­zettingen in de delen van Judea en Samaria die worden aangeduid als ‘Gebied C’. (Zoals over­een­gekomen door de Palestijnse onder­tekenaars van de Oslo-akkoorden, staan ​​deze gebieden onder exclusief Israëlisch bestuur)
  • De EU heeft delen van het land in Gebied C toegewezen aan individuele Europese Staten, en hen belast met het opstellen van plannen en het toewijzen van budgetten voor Arabische bouw daar.
  • De Israëlische regering, die de wettelijke autoriteit is, volledig negerend, hebben deze Europese Staten architecten en aannemers naar hun aangewezen gebieden gestuurd om de bouw te versnellen.
  • Tot op heden zijn honderden miljoenen euro’s besteed voor de Arabische bouw in Gebied C, waarbij Duitsland afgelopen september zijn voornemen aankon­digde om nog eens 100 miljoen in Palestijnse projecten te steken.
  • De Palestijnse Autoriteit – wiens wankele politieke lot wordt gesteund door naties die bang zijn voor een overname van ‘Palestina’ door Hamas – bedankte ‘de regering en het volk van Duitsland voor hun (…) voortdurende inzet voor de rechten van het Palestijnse volk (…) om hun onafhankelijke Palestijnse Staat te vestigen binnen de grenzen van 1967 met Jeruzalem als zijn hoofdstad…’
  • Europa’s criminele inmenging in de zaken van Israël duurt al jaren en wordt nauwlettend gevolgd door de Israëlische NGO Regavim.
  • De Israëlische waarnemer-organisatie Ad Kan stelt, dat de EU dit jaar heeft besloten ‘van proefplan tot uitvoering over te gaan, en vervolgens te wachten op de Israëlische reactie op de daad­werkelijke bouw.’
  • Het optreden van de EU is brutaal. Een geciteerde EU-woord­voerder schamperde dat iedereen die meende erover te moeten klagen, zich moet bedenken dat Israël zich schuldig maakt aan het illegaal bouwen van nederzettingen. (Dit is overduidelijk niet waar.)
  • Ook opvallend is de totale eenzijdigheid van de talrijke critici van Israël, die klagen dat de Joodse Staat ter plaatse feiten creëert door neder­zettingen te bouwen, maar de schaam­te­loze finan­ciering door de EU van verboden Palestijnse bouw, die de Arabische bezetting verankert, volledig negeert.

 

Ook de woorden van World Israel News verwaaiden in de wind.

De tentakels van Palestina verspreiden zich over de bergen van Israël, over de heuvels van Samaria en Judea en tot in de valleien. Het verspreidt zich aan beide zijden van Autoweg 60 – ‘De weg van de aartsvaders’, bewandeld door Abraham, Isa’ak en Jacob.

Steden schieten als paddenstoelen uit de grond, hun glinsterende nieuwe moskeeën worden omringd door herenhuizen, villa’s en geplante dadel­palm bossen. Appartements­blokken zijn er in overvloed, velen van hen leeg, zonder ramen of aangesloten nuts­voorzieningen – uitsluitend opgericht om de Arabische proclamatie te bevestigen: ‘Wij zijn hier en wij zullen bouwen.

De geboorte van de bastaardstaat Palestina (een geboorte, geen wedergeboorte, omdat het nooit eerder heeft bestaan; en onwettig, omdat het geen historische of juridische poot heeft om op te staan) is in volle gang.

Met de EU als ‘draagmoeder’ zit het kind in het geboorte­kanaal; de weeën zijn intens; de geboorte­datum is gemarkeerd op de kalender van een Israël-hatende wereld. Over acht jaar – tenzij God ingrijpt – zal de natie die nooit een natie is geweest, zijn onafhan­kelijke Staat hebben, precies in het hart van het land Israël,.

De vijanden van Israël slagen – en hier is een verontrustende waarheid: ze slagen niet in de laatste plaats omdat de meeste van ‘s werelds relatief weinige Israël-bewuste christenen afgeleid zijn. We voeren andere veld­slagen, strijden tegen dingen die ons, onze landen, onze samen­levingen beïnvloeden. Covid-19 en klimaat­verandering obsederen ons. Gog en Magog en ‘de Opname’ wekken onze verwachtingen.

De vijand is niet afgeleid. Hij is volledig gefocust; zijn troepen worden volledig ingeschakeld.

Wij die in de God van Israël geloven, zouden net zo betrokken moeten zijn, net zo gefocust op de frontlinies van deze strijd. We hebben deze roeping:
‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust.’ (Jesaja 62:6 HSV)
Staan wij op onze posten?

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox