Marokkaanse christenen hoopvol over nieuwe regering

Nu de aanhang van de Moslim­broeder­schap is geslon­ken, eisen Marok­kaanse chris­tenen dat de nieuwe premier van Marokko, Aziz Akhannouch, hun al lang bestaande eisen inwilligt, waar­onder de mogelijk­heid om reli­gieuze plechtig­heden zoals huwelijken in officiële kerken uit te voeren.

Door Rami Dabbas |

Afbeelding: Jonge Israëli houdt de Marokkaanse vlag vast terwijl hij op een reuzenvlag van de stad Jeruzalem loopt. (Foto: Kobi Gideon/GPO)

In een open brief aan de nieuwe premier eisen de initiatiefnemers ook het recht om hun kinderen christelijke namen te geven, hun doden in christelijke begrafenissen te begraven en alternatief christelijk onderwijs op staatsscholen te krijgen.

De christenen benadrukten verder dat zij ‘patriottisch als altijd’ blijven en dat zij ‘Marokko tegen alle vijanden zullen verdedigen’.

Het aantal christelijke inwoners van Marokko wordt geschat op ongeveer 30.000 rooms-katholieken en 10.000 protestanten, waarvan velen Afrikaanse migranten zijn.

Saeed, een Marokkaanse christen, vertelde aan Israel Today: ‘De nieuwe liberale regering moet rekening houden met de aan­wezig­heid van de Marok­kaanse christelijke component op de religieuze kaart. Christelijke Marok­kanen moeten hun religieuze cere­monies vrij kunnen beoefenen en niet worden lastig­gevallen.’

Hij riep de nieuwe regering op een aantal van de eisen van de christenen toe te staan, die hij samenvatte als ‘het toestaan dat kinderen christelijke namen krijgen, begra­fenis­sen volgens christelijke ceremonies en facultatief gods­dienst­onder­wijs voor Marok­kaanse christenen in Marok­kaanse onder­wijs­instel­lingen, alsmede het uitvoeren van religieuze cere­monies in kerken in plaats van in woningen’.

Het is opmerkelijk dat bij de recente verkiezingen in Marokko de Moslimbroederschap ten val is gekomen, een nieuwe klap voor deze groepering naast vele andere in de Arabische wereld. Dit is reden voor optimisme met betrekking tot de gods­dienst­vrij­heid in het Koninkrijk Marokko, vooral na de normalisatie-over­een­komst tussen Marokko en de Staat Israël, een jaar geleden. De trend gaat in de richting van meer openheid in politiek en religie.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.