Lift bij de Grot van de Aarts­vaders een oorlogs­misdaad?

De vele trappen, die naar het graf leiden dat Abraham voor zijn vrouw Sarah kocht, maken het onmogelijk voor rolstoel­gebruikers om deze heilige plaats in Hebron te betreden. Het plan van Israël, om voor hen een lift te plaatsen, werd door de PA veroordeels als ‘judaïsering’.

Door Michael Selutin |

Afbeelding: De Ibrahimi Moskee, door moslims gebouwd op de plaats van de Grot van de Aartsvaders, vermeld als de Spelonk van Machpela in Genesis 23. (Foto:Miriam Alster/Flash90)

Onlangs heeft de Palestijnse Autoriteit echter haar retoriek tegen de lift geïntensiveerd, aldus de organisatie Palestinian Media Watch. De belangrijkste Shariarechter van de Palestijnen, Machmoud Al-Habbash, dreigde zelfs met een religieuze oorlog voor deze ‘aanval’ op de heilige islamitische plaatsen.

‘Deze repressieve beslissing tegen de Ibrahimi-moskee is een versterking van de Israëlische agressie en een voortzetting van de provocatie van de gevoeligheid van de moslims.’ Al-Habbash voegde eraan toe dat de bezettingsstaat en zijn leiders de gevolgen van dit voortdurende arrogante gedrag zullen dragen en dat de agressie tegen onze heilige plaatsen zijn prijs zal hebben.

Hij waarschuwde dat de Palestijnen bereid zijn al het mogelijke te doen om onze religie en onze heilige plaatsen te beschermen en te verdedigen, ongeacht de kosten en ongeacht de offers. Al-Habbash beschreef het Israëlische besluit als een aanval op onze religie en onze heilige plaatsen en [zei] dat dit ernstige gevolgen zal hebben en neerkomt op het ontbranden van een religieuze oorlog in de regio en in de wereld.

De minister van Buitenlandse Zaken en Geëmigreerden, Riyad Al-Malki, zei dat ‘wat de bezettingsautoriteiten uitvoeren (…) in Hebron en hun schaden van de Ibrahimi-moskee is een oorlogsmisdaad en een schending van alle internationale wetten (…) [en dat] de bezetting probeert het kolonialisme, de bezetting en de vervalsingen die het op ons land, ons erfgoed en onze geschiedenis pleegt, te versterken.

De Palestijnse politici kunnen hun woede over de lift op Machpelah nauwelijks bedwingen. Haten zij rolstoel­gebruikers nog meer dan Joden? Zijn Joodse rolstoel­gebruikers hun ergste vijanden? Het klinkt bijna zo, vooral het hoofd van de afdeling mensenrechten en burgermaatschappij van de PLO wordt boos. ‘[Achmed Tamimi] zei dat het uitvoerend comité (…) de overtredingen van de bezetter tegen de Ibrahimi Moskee zal bespreken’.Tamimi waarschuwde: ‘Het zal het Palestijnse volk niet ontbreken aan de middelen om zichzelf, hun vaderland en hun heilige plaatsen te verdedigen als de internationale gemeenschap nalatig blijft bij het nakomen van haar verplichtingen.’

‘De Palestijnen hebben honderdduizenden martelaren en gewonden en meer dan een miljoen gevangenen opgeofferd in de loop van het conflict met de zionistische beweging en zijn bezettingsmacht. De Palestijnse revoluties en intifada’s door de generaties heen zijn het bewijs van de bereidheid van het Palestijnse volk om tot het uiterste te gaan om zijn recht en zijn basis­principes te verdedigen’.

Het Palestijnse leiderschap schrijft zijn eigen satire
Deze verklaringen hoeven niet te worden becom­men­tarieerd, het Palestijnse leiderschap schrijft zijn eigen satire. Zijn uitbarstingen van woede over de bouw van een lift zouden amusant kunnen zijn, als deze verklaringen niet zouden worden opgepakt door gewillige helpers in Europa en de VS. Het zou niet verwonderlijk zijn als de VN deze ‘agressie’ zou veroordelen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.