Libanese kardinaal provoceert Hezbollah

Je hebt moed nodig om het op te nemen tegen de sjiitische Hezbollah-militie in Libanon. Dat hadden tot dusver weinigen of niemand in Libanon, en dit heeft de Iraanse bondgenoten in de loop der jaren geholpen om hun politieke macht in Libanon te vergroten.

Door Aviel Schneider |

Zonder Hezbollah-leider Hassan Nasrallah werkt ondertussen geen enkel beleid in Beiroet, en de maronitische patriarch kardinaal Bechara Boutros Rai van het land wil daar nu een einde aan maken.

´We moeten Libanon tot een neutrale staat uitroepen en hem buiten de conflicten in het Midden-Oosten houden´, eiste hij een paar dagen geleden. Dit zou betekenen, dat Nasrallah niet meer zelf zou kunnen beslissen, wanneer en hoe hij Israël wil aanvallen, zodra Israël met luchtaanvallen in Libanon reageert.

De 80-jarige kardinaal Rai is sinds 2011 de Maronitische Patriarch van Antiochië en het hele Oosten. Een derde van zijn 3,1 miljoen christenen woont in Libanon. De totale bevolking daar telt bijna 7 miljoen mensen. Rai beklimt niet vaak het politieke podium, maar als het moet, is hij niet bang om dat te doen. In mei 2014 ontmoette de Libanese kardinaal paus Franciscus tijdens zijn reis naar het Midden-Oosten in Jeruzalem, en hij bezocht de Maronitische gemeenschap aldaar. Hij had de moed om de vijandelijke staat Israël te bezoeken ondanks de kritiek.

De Mohammad Al-Amin Moskee en de Christelijke Maronietenkerk van St. George in het centrum van Beiroet. (Foto: EPA-EFE/Wael Hamzeh)

Na de Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon in de zomer van 2000 zijn voornamelijk Maronitische leiders van het Zuid-Libanese leger met hun gezinnen naar Israël gevlucht. Hiervan zijn er tot op de dag van vandaag iets minder dan 2500 in Israël gebleven. In totaal zijn er 7000 maronieten in Israël.

In Jaffa vertelden de Israëlische maronieten me al meer dan een maand geleden hoe trots ze zijn op hun kardinaal in Libanon, hoewel kardinaal Bechara Boutros Rai zijn verklaring op dat moment nog niet bekend had gemaakt. ‘Als iemand de mogelijkheid heeft om Hezbollah op de knieën te krijgen, is het onze kardinaal,´ benadrukte George, eigenaar van een café in Jaffo. ´Hezbollah heeft Libanon in de laatste dertig jaar letterlijk vernietigd. Het moet uit het land en uit de regering verdwijnen. Geloof me, op een dag mogen we Libanon weer bezoeken, maar dan zonder Hezbollah.´ George wist over wie hij spreekt.

Na een ontmoeting met de Libanese president Michel Aoun, die zelf een maronitisch christen is, maar tegelijk echter ook een nauwe bondgenoot van Hezbollah, maakte de kardinaal zijn standpunt bekend: ´Libanon moet een neutrale staat worden, om zichzelf te redden uit de regionale onrust en het financieel bankroet´. Hij verklaarde dat de Verenigde Staten, de EU en de Perzische Golfstaten Libanon niet zullen steunen zolang de regering in Beiroet gevangen zit in de hegemonie van Hezbollah. De VN moet garanties geven, vroeg hij. ´We kunnen niet in een koets leven, waarin iemand de paarden naar voren zweept en iemand anders naar achteren trekt.´

Na zijn toespraak trok de Maronitische patriarch zich terug in zijn zomerresidentie in Wadi Qadisha, Noord-Libanon. Deze vallei heeft talrijke kloosters en omdat het relatief afgelegen is, werd het eeuwenlang gebruikt als een toevluchtsoord voor christenen, die vaak werden vervolgd. Vandaag maken christenen 40 procent van de Libanese bevolking uit. In 1932, toen de laatste officiële volkstelling in Libanon werd gehouden, bestond bijna 55 procent van de toen 875.252 inwoners van het land uit christenen.

Natuurlijk hebben sjiitische politici in de Libanese media het idee van een neutrale Staat bekritiseerd. Hassan Nasrallah zei er geen woord over. Tal van andere politici in Libanon hebben het voorstel toegejuicht, niet alleen christenen, maar ook soennieten en Druzen. ‘Hezbollah moet worden ontwapend,’ benadrukte een andere Maronitische bisschop. Hij voegde er ook aan toe dat ‘Libanon zijn soevereiniteit moet realiseren, in de praktijk en niet in theorie’.

De Libanese maronitische patriarch, kardinaal Beshara al-Rai, wordt ontvangen door de Libanese gemeenschap, voormalige leden van het Zuid-Libanese leger, tijdens zijn bezoek aan Kapernaüm in mei 2014. (Foto: EPA/Atef Safadi)

De dramatische ommekeer van de maronitische christenen in Libanon met de steun van de paus heeft de Iraanse ambassadeur in Libanon, Mohammed Jalal Feiruznia, en het hoofd van de Libanese veiligheidsdienst, generaal Abbas Ibrahim, een goede vriend van Nasrallah, ertoe gebracht om voor een spoedvergadering naar het pittoreske dorpje Diman in de bergen te reizen. Maar volgens Libanese bronnen is geen van beiden erin geslaagd een overtuigende verklaring van de kardinaal te krijgen. Hij houdt zelfs onder zware druk vast aan zijn standpunt!

Naaste adviseurs rond de kardinaal maakten bekend, dat het recente voorval op de berg Dov naar zijn mening zijn positie alleen maar heeft versterkt. ‘Hezbollah moet uit Syrië worden verdreven en in Libanon moet eindelijk een eind worden gemaakt aan de Iraanse as van het verzet. Kardinaal Rai wil opnieuw een over­een­ te komen nationale defensie­strategie bespreken, waarmee alle denominaties in Libanon het eens zijn. ‘Beslissingen over oorlog en vrede kunnen niet aan Nasrallah worden overgelaten.’

De openhartige woorden van de kardinaal hebben een moeilijk dilemma geschapen voor de christelijke president Michel Aoun en zijn partij, die beweert de maronitische belangen in Libanon te vertegen­woordigen. Nu moet Michel Aoun oppassen dat hij de steun van zijn kerk niet verliest. Nasrallah vreest dat Aoun en zijn schoonzoon Gebran Bassil, politici van de Vrije Patriottische Beweging, nu gedwongen zullen worden om loyaliteit aan de Kerk te tonen, niet aan Hezbollah.

Protest in het centrum van Beiroet tegen ernstig mismanagement van de regering, dat een zware economische crisis heeft veroorzaakt. (Foto: EPA-EFE/Wael Hamzeh)

Indien Hezbollah weer met vuur speelt aan de Israëlische grens, dan zou dat het nieuwe idee van de Maronitische kardinaal alleen maar versterken. Daarmee zou men de christenen praktisch in de kaart spelen. Nasrallah moet oppassen dat hij zijn steun onder de maronitische christenen niet verliest. Anders zou Hezbollah als een sjiitische sectorale beweging in Libanon in de vergetelheid verdwijnen, een organisatie die Iran niet dient.

Wie weet lukt het de kardinaal om te doen wat Israël tot nu toe niet is gelukt, namelijk de sjiitische Hezbollah te verslaan. In ieder geval dienen de rampzalige economische crisis in Libanon en het onverantwoordelijke karakter en het spel van Hezbollah het nieuwe voorstel van de Maronitische kardinaal.

Als het voorstel wordt overgenomen en uitgevoerd, zou dit een belangrijke kwestie zijn die uiteindelijk kan leiden tot een verschuiving in het machts­even­wicht in het Midden-Oosten. Het is verbazing­wekkend dat een enkele man hiervoor de aanzet kan geven, vooral omdat hij eigenlijk een niet-politieke geestelijke is. De mogelijke uitvoering van het voorstel zou zelfs de weg kunnen vrijmaken voor een feitelijke vrede met Israël. Dat zou wenselijk zijn en het wordt nu duidelijk in hoeverre Hezbollah invloed heeft binnen de Libanese regering, met name op Aoun, die zijn zegen zou moeten geven aan de hele zaak.

Libanon’s religieuze mozaïek:
• Soennieten 27%
• Sjiieten 27%
• Maronieten 21%
• Grieks-orthodoxe christenen 8%
• Grieks-katholieke christenen 5%
• Druzen 5%
• Andere christenen 7%

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.