Kunnen Christenen Libanon veranderen?

Ons Syrisch-Aramees Maronitisch volk in Israël vindt het tijd dat de hoogste Maronitische spirituele autoriteit zich uitspreekt tegen de wreedheden van Hezbollah en de illegale controle over Libanon. Sinds de moord op de grote Maronitische leider en de Libanese president Bachir Gemayel in 1982, hebben we geen moedige leiders meer gezien die in staat of bereid waren om de neutraliteit van Libanon te eisen.

Door Shadi Khalloul |

De recente verklaring van de Maronitische patriarch kardinaal Bechara Boutros al-Rai kwam een beetje laat, maar is zeer belangrijk om Libanon van de totale vernietiging te redden. Toch is de verklaring van al-Rai alleen niet genoeg en moet deze worden gevolgd door een toenemende druk op de Christelijke Maronitische politici, om zich te verenigen achter een beleid van neutraliteit in Libanon. En dat geldt ook voor president Michel Aoun, die op dit moment verbonden is met Hezbollah.

Wij, als Israëlische maronieten, roepen alle twaalf miljoen in het buitenland levende maronieten op om de patriarch en andere moedige Libanese leiders die om neutraliteit vragen, te versterken en hen aan te moedigen om zich in te zetten voor vrede met Israël. Dit is het enige beleid dat het land en al zijn burgers kan redden van economische crises, van oorlogen en van de ineenstorting van Libanon. Dit is een beleid dat ten goede zal komen aan alle religieuze gemeenschappen, sekten en nationale groepen die samen Libanon vormen.

Maar het moet worden benadrukt dat in de verklaring van de kardinaal één kritisch onderdeel ontbrak – vrede met Israël. Stabiliteit en welvaart voor Libanon en de Libanese bevolking zijn ervan afhankelijk. We zien dat zelfs de laatste tijd de Maronitische leiders zich niet helemaal vrij voelen. Ze zijn nog steeds bang voor de reactie van fanatieke islamieten. Daarom voelen Christelijke leiders, zelfs als ze kritiek hebben op Hezbollah of andere extremisten, de noodzaak om Israël ook als een vijand te identificeren. Maar dit is een leugen, en dat weten ze. Deze Christelijke leiders weten diep in hun ziel dat het niet Israëls bedoeling is om Libanon te schaden, en dat Israël alleen maar militaire actie heeft ondernomen om zichzelf te beschermen tegen islamitische extremisten die Libanon gebruiken als een locatie om de Joodse Staat aan te vallen.

De Syrische Maronitische patriarch heeft de macht om de situatie in Libanon te veranderen, als hij zich krachtig blijft verzetten tegen de controle van Hezbollah over Libanon en de kaping van de ceder-natie voor de Iraanse belangen. Kardinaal Rai wordt zeer gerespecteerd door alle maronieten en door vele andere Christelijke gemeenschappen, zowel in Libanon als in het buitenland. Veel mensen zullen luisteren naar zijn logische verzoek. En dat zou de legitimiteit van een door Hezbollah gecontroleerde Libanese regering kunnen aantasten, waardoor de terreurgroep in een zeer problematische situatie terecht zou kunnen komen.

Naast Christelijke steun, is het beleid van kardinaal Rai om steun te vinden onder soennitische moslims, Druzen en enkele lokale sjiitische moslims. Dit is precies wat Hezbollah vreest en probeert te voorkomen. In het geval van een nieuwe botsing met Israël, zou Hezbollah deze keer niet alleen tegen de IDF kunnen vechten, maar mogelijk ook op verschillende interne fronten. Dit is de kracht van de verklaring van de patriarch, en daarom moet Hezbollah de beloofde wraak op de dood van een van zijn strijders in Syrië twee weken geleden, nog uitvoeren. Ze hebben tijd nodig om alle mogelijke scenario’s in overweging te nemen, met name wat een Israëlische militaire reactie onder de huidige omstandigheden zou kunnen betekenen.

Shadi Khalloul is voorzitter van de Aramese Christelijke Associatie in Israël, woordvoerder van het Christelijk IDF Forum en lid van de Syrisch-Aramese Maronitische Kerk.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.