Joodse organisaties samen tegen het coronavirus

Voor het eerst werd vanuit de diaspora en het Joods Agentschap een wereldwijde Corona Ronde Tafel bijeengeroepen met zo’n 30 wereldwijde en regionale Joodse organisaties om de uitdagingen voor het Joodse volk en het herstel van de Joodse gemeenschappen te bespreken.

Door Yossi Aloni |

De voorzitter van het Joodse Agentschap, Yitzchak Hertzog (foto), en de minister voor Diasporazaken, Omer Jankelevitsj, zaten de ronde tafel voor, die tot doel had de impact van het coronavirus op de Joodse gemeenschappen in de hele wereld te beoordelen en een praktisch plan te ontwikkelen voor hun herstel voor de ‘dag erna’. De organisaties bespraken de huidige stand van zaken in de gemeenschappen. Zij bespraken de gevolgen van de huidige crisis voor elke gemeenschap, de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, de mogelijkheden en mogelijke antwoorden.

De Wereldwijde ronde tafel, gehouden met hulp van het videonetwerk Zoom vanuit Joodse gemeen­ten over de hele wereld, opende met commentaar van Jankelevitsj en Herzog, die de kernpunten presenteerden die de organisaties de komende maanden zullen bespreken tot aan het herstel van de getroffen Joodse gemeenschappen.

De belangrijkste thema’s waren onder andere:
• Het herstel van de gemeenten
• Omgaan met routine en crisis
• Aankoop van middelen voor de periode van herstel
• Versterking van het management
• Samenhang en wederzijds begrip
• Toekomstige behoeften van de gemeenschap
• Voorbereiding op andere uitdagingen, zoals de wereldwijde toename van het antisemitisme.

Daarna presenteerden de leiders van de organisaties hun visie op de uitdagingen.

De voorzitter van het Joodse Agentschap, Jitzchak Hertzog, zei: ‘Vandaag schrijven we geschiedenis. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de Staat Israël dat de organen van de Israëlische regering en het Joods Agentschap een formeel forum hebben opgericht om de Joodse gemeenschappen over de hele wereld te ondersteunen. Dit is een revolutionaire ontwikkeling waarbij ‘heel Israël zich garant stelt voor elkaar’. De ronde­tafel­conferentie zal de stappen die nodig zijn om de Joodse gemeen­ten en gemeen­schaps­instellingen in de hele Joodse wereld te versterken om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Corona-crisis in wat naar verwachting een lang herstelproces zal zijn, identificeren, registreren en uitvoerig analyseren en evalueren.‘

Minister voor Diasporazaken Omer Jankelevitsj zei: ‘Ik ben verbaasd over het gedrag van de Joodse gemeenten in deze onrustige tijden en hoe ze proberen ideeën te delen, van fouten te leren en samen te groeien. Hun eensgezinde geest is inspirerend omdat ze een systeem opbouwen om stabiele en duurzame hulp te bieden aan mensen in nood. Samen met Joden wereldwijd zullen we een actief en sterk overleg creëren om praktische oplossingen te vinden voor alle gemeenten. Ons bureau wil met alle gemeenten samenwerken zodat ze een band hebben met Israël en Israël met hen. Dit zal hen trots maken dat Israël een echt deel van hun leven en identiteit is, net zoals wij in Israël trots zijn om te erkennen dat het Joodse leven in het buitenland een echt en actief deel van onze eigen identiteit is’.

Verwacht wordt dat de Rondetafeloverleg in de komende maanden om de twee weken in zijn brede overleg bijeenkomt. Er zullen subcomités worden opgericht om de uitdagingen die leiden tot een wereldwijd herstel van de Corona-crisis grondig te bespreken. Het overleg zal operationeel worden geleid en gecoördineerd door de directeur-generaal van het ministerie voor Diasporazaken, Dvir Kahana, en de directeur-generaal van het Joodse Agentschap, Amira Aharonovitch. Shirley Heller, adviseur van de voorzitter van het Joods Agentschap, zal het kantoor van het Forum leiden. Het bureau zal samenwerken met het bureau van het Joods Agentschap, dat onder leiding zal staan van Josh Schwartz, de secretaris-generaal van het Joods Agentschap.

Onder de organisaties en instanties die deelnamen aan het rondetafel overleg waren een vertegen­woordiging van de Israëlische regering van het ministerie van Diasporazaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet van de premier; de Joodse Federatie van Noord-Amerika, Keren Hayesod (Collectieve Israël Actie), de Wereld Zionistische Organisatie, de Anti-Defamation League (ADL, tegen antisemitisme), de Conferentie van Presidenten (van Joodse organisaties), Joint Distribution Committee (Amerikaans-Joodse hulporganisatie), Joods Nationaal Fonds , de Orthodoxe Unie, de Conservatieve Beweging, de Reformbeweging, het Joodse Wereldcongres, het Europese Joodse Congres, de Europese Conferentie van Rabbijnen, en nog veel meer.

In april lanceerde het Joods Agentschap, samen met Keren Hayesod en de Joodse Federatie van Noord-Amerika, een speciaal leenfonds van 10 miljoen dollar om de Joodse gemeenten te helpen die getroffen zijn door het Coronavirus. Sinds de oprichting van de stichting hebben tientallen gemeenschappen in meer dan 70 landen over de hele wereld om hulp gevraagd. Sinds het uitbreken van de corona-epidemie zijn er talrijke berichten over de grote schade die het coronavirus heeft aangericht aan de Joodse gemeenten in de hele wereld, waaronder een groot aantal doden. Volgens het ministerie van Diasporazaken en het Joods Agentschap bedraagt het aantal doden bij de Joodse gemeenten over de hele wereld enkele duizenden. Veel van deze gemeenten zijn verlamd of staan op instorten.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.