Israëlische technologie bereikt Latijns-Amerika

Israëlische techno­logieën voor een schoon leven hebben onlangs nieuwe landen in Latijns-Amerika bereikt, toen twee toon­aan­gevende bedrijven – HomeBiogas en AuraAir – hun producten gingen verkopen via bedrijven in Chili en Peru, bericht Israel21c.

Door Israel21c |

HomeBiogas, dat een apparaat produceert dat voedsel­resten omzet in schoon kookgas en tuinmest, onder­tekende onlangs distributie­overeen­komsten met bedrijven in Chili en Peru. Elke over­een­komst geldt voor een periode van twee jaar, gedurende welke elk bedrijf minimaal $ 450.000 aan goederen zal afnemen.
Eerdere distributie­overeen­komsten werden onlangs ondertekend in Colombia en El Salvador, vertelde HomeBiogas CEO Oshik Efrati (foto).

‘De overeen­komsten die we vandaag hebben onder­tekend, zijn in lijn met onze bedrijf­missie en -strategie, en we kijken uit naar de onder­tekening van meerdere contracten met als doel de reik­wijdte van onze activi­teiten op inter­nationaal niveau uit te breiden en leiders te worden in ons vakgebied.’

Onlangs heeft Aura Air, dat apparaten voor luchtfiltratie en -desinfectie maakt, zijn apparaten laten installeren in de Chileense vestiging van multinational BHP.

Het kleine apparaat van de startup, dat eruitziet als een robotachtige vloerreiniger, maakt gebruik van een combinatie van vier filters – een met koolstof en koper geïnfiltreerd filter, een HEPA-filter, een voorfilter en ultraviolette UVC-LED’s.

Pilots van Aura Air hebben aangetoond dat het apparaat verschillende virussen, waaronder SARS-CoV-2, voor 99,9 procent neutraliseert.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.