Israëli’s herbegraven Joodse beenderen uit Jericho

De fatsoenlijke begrafenis van menselijke resten van Joden uit de tijd van de Tweede Tempel, waarvan de oude graven nabij Jericho door Arabische plunderaars werden ontheiligd, werd maandag eindelijk afgesloten met de onthulling van een speciale gedenksteen.

Door TPS |

Hiermee werd een actie afgerond, die vorig jaar begon toen de veldactiviteiten van Regavim een unieke reddingsmissie met vrijwilligers voor het ‘Preserving the Eternal’ project lanceerden, die in actie kwamen om de overblijfselen van het Hasmoneese vorstenhuis te redden, nadat de Palestijnse Autoriteit vergunningen had afgegeven voor land­bouw­werk­zaam­heden, die resulteerden in de ontheiliging van de oude begraaf­plaatsen bij de Hasmoneese vesting van Jericho.

Ze vonden de catacomben geplunderd, de sarcofagen gestolen en menselijke resten die daar al meer dan 2000 jaar in rustten, verspreid over de plaats, die werd geploegd en gewalst.

De oude begraafgrotten aan de rand van Jericho dateren uit het tijdperk van de Tweede Tempel en maken deel uit van de uitgestrekte begraafplaatsen van het Hasmoneese paleis die op de site zijn blootgelegd.

Regavim waarschuwde de Civiele Administratie van de IDF en er werd een reddingsmissie in gang gezet om de ontheiligde overblijfselen op te halen en opnieuw te plaatsen op de Joodse begraafplaats in de nabijgelegen Joodse nederzetting Kfar Adumim. Honderden Israëli’s namen deel aan de ongewone begrafenis in mei 2019.

De operatie werd tenslotte afgesloten met een ontroerend en krachtig ceremonieel plaatsen van een gedenksteen op de speciale afdeling van de begraaf­plaats van Kfar Adumim, die door de regionale raad van Binyamin voor de Kohanim (priesters) van Jericho was gereserveerd.

Regavim en Preservation the Eternal waren aanwezig bij de laatste rustplaats van de Hasmoneese koninklijke familie en ‘bevestigden de onbreekbare band tussen het Joodse volk, het land Israël en de Joodse geschiedenis en erfenis – precies datgene waarvoor de Makkabeeën, leden van de Hasmoneese koninklijke familie begraven in de vesting van Jericho, meer dan twee millennia geleden hebben gevochten’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.