Israëli’s helpen vijanden, geïnspireerd door de profeten

Een exclusief interview met Gal Lusky, directeur van de Israëlische hulporganisatie Israeli Flying Aid (IFA). Zij citeert graag de profeet Jesaja om haar werk te rechtvaardigen.

Door Redactie Israel Today |

‘Je hebt permissie nodig om te doden, maar geen permissie om levens te redden.’ Dat is het motto van de hulporganisatie IFA die mensen helpt, die getroffen zijn door natuurrampen of conflicten. IFA komt op plaatsen die ontoegankelijk zijn voor erkende internationale humanitaire hulpverleners omdat die door lokale regimes worden tegengehouden. Ze concentreren zich op landen die geen diplomatieke betrekkingen met Israël hebben, zoals Pakistan, Irak, Sri Lanka, Tsjetsjenië, Indonesië, Birma, Soedan, Tsjaad, Syrië en andere landen.

Israel Today: Waarom is IFA opgericht?
Gal Lusky:
Volgens de statuten van de Verenigde Naties kan een hulpverlenende instantie een soeverein land alleen binnenkomen met toestemming van de lokale autoriteiten, tenzij dat regime is veroordeeld door de VN Veiligheidsraad vanwege de schending van mensenrechten. Corrupte regimes kunnen dus verhinderen dat er hulp wordt verleend aan
slachtoffers die aan de ‘verkeerde’ kant van het politieke spectrum geboren zijn. Regeringen kunnen dus ook een ramp misbruiken voor politiek gewin. Ze doen dat door slachtoffers medische hulp en voedsel te ontzeggen en door het land te sluiten voor hulpverleners. IFA vindt dat vrouwen en kinderen niet de prijs mogen betalen voor het feit dat ze ‘toevallig’ bij de ‘verkeerde groep’ of minderheid behoren.

IT: Waarom zetten jullie je leven op het spel voor anderen? Jullie zijn immers nog jonge vrouwen!

Gal:
Wij geloven dat de bewogenheid diepgeworteld is in de Joodse tradities. Daarom maken we pas bekend dat we Joden zijn na een geslaagde missie in landen die vijandig tegenover Israël staan. Op die manier raken we mensen over de hele wereld in het hart en brengen we hen ook de Joodse waarden bij. We citeren vaak Jesaja 1:16,17: ‘Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.’


IT:
Heeft jullie werk ook iets met politiek te maken?
Gal:
Als het erop aankomt onschuldige mensenlevens te redden, is er geen plaats voor politieke agenda’s. In de loop der jaren hebben we er altijd op toegezien dat de ontvangers van onze hulpgoederen en donaties onschuldige slachtoffers zijn van rampen of conflicten, en we hebben ons vooral gericht op wezen, weduwen en slachtoffers van verkrachting. We
kunnen niet onverschillig blijven onder het feit dat er heersers zijn, die een ramp misbruiken voor hun eigen doel, en dat kinderen en vrouwen omkomen omdat ze in het verkeerde land wonen.’

Voor meer informatie over IFA kunt u terecht op: www.ifaid.com

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.