Israël helpt Afghanen, op de vlucht voor de Taliban

De Staat Israël is er trots op deel uit te maken van een internationale inspanning om vluchtelingen vanuit Afghanistan, die het Taliban-regime willen ontvluchten, te helpen en te ondersteunen, verklaarde Alon Ushpiz, directeur-generaal van het ministerie van Buiten­landse Zaken.

Door Yossi A | | Onderwerpen: Israel, Verenigde Naties
Yotam Polizer, CEO van IsraAID, bij de deur van het reddingsvliegtuig voor Afghaanse vluchtelingen. Foto: Boaz Arad

De Staat Israël heeft voor het eerst officieel hulp verleend aan vluchtelingen uit Afghanistan, die de terreur van de Taliban moesten ontvluchten. Het ministerie van Buiten­landse Zaken heeft besloten een half miljoen dollar beschikbaar te stellen voor deze Afghaanse vluchtelingen die zich momenteel in Tadzjikistan bevinden, waar zij vanuit Afghanistan naar toe zijn gevlucht.

In het verleden waren het vooral de niet-gouver­ne­mentele Israëlische organisaties, zoals IsraAID, die vluchtelingen uit Afghanistan hebben geholpen. Afgelopen oktober redde deze organisatie 167 vrouwen en mensen­rechten­acti­visten uit Afghanistan. Een deel van deze groep krijgt permanent asyl in Canada. Dit is de eerste keer dat de Staat Israël zelf officieel hulp aan deze mensen heeft verleend.

De Israëlische bijdrage zal via de VN-vluchte­lingen­organisatie UNHCR aan de Afghaanse vluchtelingen worden verstrekt. Het besluit om zo’n aanzienlijk bedrag over te maken werd goedgekeurd door minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid.

De Israëlische donatie is in het bijzonder bestemd voor twee doeleinden:

 1. Om bij te dragen aan de algemene hulpverlening van de organisatie op een aantal gebieden:
  • Voedselzekerheid;
  • Gezondheid – het oprichten van gezondheidsfaciliteiten en gezondheidsdiensten; het opstarten van inentingscampagnes;
  • Veiligheid en defensie – het opleiden voor en ontwikkelen van capaciteit voor het opnemen en registreren van vluchtelingen, de bewaking van de grenzen, het opsporen en herenigen van gezinnen, het voorkomen van misbruik van minder­jarigen en andere kwetsbare vluchte­lingen;
  • Onderdak – het opzetten en inrichten van opvanglocaties, het plaatsen van tenten, en het opzetten van een basisinfrastructuur voor de gemeenschap;
  • Water en sanitaire voorzieningen;
  • Onderwijs – het bepalen van de behoefte aan snel onderwijs; het verstrekken van onderwijs­faciliteiten en leermiddelen; de inzet en opleiding van leraren; het opstarten van alternatieve onderwijsmethoden en vaardigheids­trainingen;
  • Opleiding voor beroepsmatige onafhankelijkheid – het vaststellen van de mogelijk­heden voor tewerk­stelling en van de behoeften van de arbeidsmarkt van de gast­gemeen­schappen; het opleiden voor beroeps­vaardigheden; voorlichting over de plaatselijke arbeidsmarkt en zoeken naar mogelijkheden voor zelfstandig werk; het leveren van middelen, uitrusting en infrastructuur voor de opstart van kleine bedrijven van vluchtelingen in de particuliere diensten­sector; het ontwikkelen van partner­schap met plaatselijke organisaties in de burger­maatschappij.
 2. Ondersteuning van inspanningen om de toegang van vluchtelingen tot plaatselijke medische voorzieningen te vergemakkelijken, in dit geval in Tadzjikistan.

 

Alon Ushpiz, directeur-generaal van het ministerie van Buiten­landse Zaken gaf de volgende verklaring:
‘De Staat Israël is er trots op deel uit te maken van inter­nationale inspan­ningen om vluchte­lingen te helpen die het Taliban-bewind in Afghanistan ontvluchten. Deze samen­werking met de VN-Vluchte­lingen­organisatie, en de hulp vanuit het ministerie van Buiten­landse Zaken aan landen over de hele wereld bij de aanpak van de Covid-19-pandemie en bij natuur­rampen, behoort tot de kernwaarden van de Staat Israël, als lid van de inter­nationale gemeen­schap’.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox