LedenIs er een Messiaanse profeet in Israël?

Gesprekken met plaatselijke Messiaanse leiders over de vraag of er vandaag de dag nog profeten bestaan in het land van de Bijbel.

Door Oriel Moran |
Profeten waren ooit zo gewoon in Israël dat er vandaag in Jeruzalem een straat is die hun lange aanwezigheid op het plaatselijke toneel herdenkt. Foto: Creative Commons

Sinds het begin der tijden heeft God tot de mensheid gesproken door middel van specifieke individuen die boodschappen kregen van berouw, bemoediging en leiding voor naties, koningen, leiders en gewone mensen. Sinds Jezus’ dood en opstanding was het lokale lichaam van gelovigen gedurende 2000 jaar verstrooid in ballingschap en sinds het overblijfsel weer zijn thuis heeft gevonden in het land Israël, heeft het lichaam van de Messias dat ook.

Als Messiasbelijdende Jood die vele jaren in het land heeft gewoond, ben ik nog geen plaatselijke gelovige tegengekomen die door de rest van het lichaam als profeet werd erkend en verklaard. Er zijn gemeenten die in profetie geloven en ruimte geven aan hun gemeenteleden om die gave te beoefenen, anderen die dat niet doen. In een land waar profeten een kanaal waren voor de boodschappen van God aan Israël en de volken, is er tegenwoordig schijnbaar geen enkele profeet meer te vinden.

Zou er nu, na een onderbreking van 2000 jaar, niet een Messiaanse stem moeten zijn die de verbondsboodschap van God voor deze generatie op een openbare manier verkondigt...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie