Iraniërs pleiten: breid de sancties op Iran uit

In een uitzending van een in de VS gevestigd Iraanse TV-zender pleiten burgers van Iran voor het uitbreiden, en niet verlichten in de nucleaire deal, van de sancties op Iran, om een einde te maken aan de huidige Iraanse regering en zijn schendingen van de mensenrechten.

Door Rachel Avraham |

De afgelopen dagen zijn de onder­handelaars teruggekeerd naar Wenen voor wat waar­schijnlijk de laatste ronde zal zijn in de onderhandelingen over de terugkeer van de VS naar de nucleaire deal met Iran (JCPOA). Volgens sommigen is een deal ‘haalbaar‘, ook al hebben de Iraniërs categorisch het idee verworpen om de oude versie van het JCPOA te gebruiken als uitgangspunt voor een lang­duriger en sterker nucleair akkoord in de toekomst, zoals de Amerikaanse president Joe Biden voor ogen staat. De vraag blijft wat dit betekent voor de Iraanse minderheden.

Volgens de Foundation for the Defense of Democracies ‘heeft de regering-Obama routine­matig betoogd dat de nucleaire deal met Iran uit 2015 Teheran zou kunnen aansporen tot matiging, waardoor de systematische mensen­rechten­schendingen zouden verminderen. Maar deze voorspelling is ongegrond gebleken: De repressie van de Islamitische Republiek is sinds 2015 alleen maar toege­nomen, wat aantoont dat eenzijdige nucleaire concessies geen hervorming kunnen opleveren in een regime dat wordt bepaald door zijn radicale islamistische ideologie.’

Manel Msalmi, een adviseur van het Europese Parlement, verklaarde in een exclusief interview: ‘De situatie voor minder­heden in Iran is van kwaad tot erger geworden sinds Biden besloot terug te komen op de Iraanse deal. Er zijn veel willekeurige arrestaties van politieke en culturele activisten en executies van journalisten, recentelijk in Al Ahwaz maar ook onder Koerden, Azeri’s en Balochi’s.’

‘Er is een groeiend gevoel onder niet-Iraanse bevol­kingen, dat het Iraanse regime zich machtig voelt omdat ze denken dat de VS en de EU de econo­mische sancties met betrekking tot de Iraanse nucleaire deal zullen opheffen en dat de VS en de EU de schendingen van de mensenrechten binnen Iran niet zullen bestraffen,’ voegde ze eraan toe. ‘Wat de deal betreft, maken de niet-Iraanse bevolking en de Arabische buurlanden zich zorgen over de nucleaire deal en de impact ervan op het milieu en de gevolgen voor de regio. Men vreest dat de Iraanse nucleaire deal gebruikt kan worden tegen de dissidenten onder de niet-Iraanse minderheden’.

‘De bevolking lijdt meer onder de regering dan onder de sancties’
De Iraans-Azerbeidzjaanse journalist Ahmat Obali, die als kind in Iran gevangen zat maar nu de oprichter is van Gunaz TV Station in Chicago, voegde eraan toe dat de meeste Iraniërs en vooral de minder­heden zeer verontrust zijn over het vooruitzicht dat de VS terugkeert naar de nucleaire deal: ‘De mensen in Iran zijn geschokt over de verlichting van de sancties. Ze willen geen verlichting van de sancties. Mensen lijden in Iran. Hoewel ze lijden onder de sancties, lijden ze meer onder de regering.’

‘Ze lijden liever een beetje meer onder de sancties, in de hoop dat de regering kan opstappen,’ voegde hij eraan toe. ‘Het is ook deprimerend, want de mensen hebben het gevoel dat de VS de mensen­rechten­slogan, die ze steeds herhalen, hebben laten vallen. De mensen zijn ontsteld dat ze alleen zijn gelaten. Kortom, veel van onze mensen zijn ongelukkig met de verlichting van de sancties en de meesten van hen willen dat de sancties blijven. Sommigen van hen willen zelfs dat de sancties worden uitgebreid.’

In een speciaal onderdeel van Gunaz TV riskeerde een groep Iraniërs, die in de Islamitische Republiek wonen, hun eigen leven door naar Obali’s show te bellen en hun verzet tegen de verlichting van de sancties tegen Iran uit te spreken. Een van deze Iraniërs riep uit: ‘De geld­transacties van de mullah moeten worden geblok­keerd. De sancties moeten blijven. De sancties moeten blijven en worden uitgebreid tot dit regime is verstikt. Als de VS, Israël en Frankrijk zouden aanvallen, zou de heer­schappij van de mullah eindigen.’

Een andere Iraniër zei tegen Obali: ‘Het is beter om de sancties te handhaven. De sancties moeten worden aangescherpt omdat het regime nog steeds goederen kan verkopen en de terroristen kan helpen. Dit regime is in oorlog met iedereen. Laten we de sancties hand­haven.’ Een andere Iraniër voegde daaraan toe: ‘Het regime van de mullah is een dinosaurus. Handhaaf de sancties. Toen de sancties werden opgeheven, kwam er 150 miljard dollar naar Iran, maar geen enkele dollar ging naar de bevolking. Handhaaf daarom de sancties. Ook al lijden we, ik steun de sancties.’

Een andere Iraniër ging tekeer in Obali’s show: ‘De prijzen van bouwzand zijn gestegen tot 70.000 toman per ton. Tomaten kosten 8.000 tomans per kilo. Is dit de schuld van Amerika? Ik vind dat de sancties moeten blijven, zodat het regime ons geld niet kan uitgeven in Syrië, Libanon en Jemen. Het regime is aan het worstelen. Laat ze blijven worstelen tot de dood. De sancties moeten blijven en worden uitgebreid.’

Hamid Mutashar, de oprichter van de Al Ahwaz Liberale Partij, sloot zich hierbij aan: ‘Wij de Ahwaz geloven dat de Verenigde Staten in werkelijk­heid onder­hande­lingen voeren met de Iraanse Revolu­tionaire Garde, die als terroristische organisatie is aangemerkt. Wij begrijpen dat er geen gematigde of funda­men­talistische vleugel van de Iraanse regering bestaat, want iedereen staat onder leiding van Ayatollah Khamenei en de Revolu­tionaire Garde. Hiermee begaat de VS een historische vergissing tegen de volkeren in de regio.’
‘Bovendien moet er op gewezen worden dat deze deal Iran er niet van zal weerhouden een kernbom te verkrijgen,’ voegde hij eraan toe. ‘De Iraanse regering zal blijven streven naar kern­wapens en de wereld zal bij verrassing worden overvallen.’

Sirwan Mansouri, een Koerdische journalist gevestigd in het Midden-Oosten, beweerde dat de Westerse landen die een nucleaire deal met Iran nastreven, niet echt geven om mensenrechten. Hij gelooft dat deze landen de mensenrechten van het Iraanse volk, inclusief de minderheden, zullen opofferen om elke deal te kunnen sluiten met de Islamitische Republiek Iran. Mansouri voorspelt dan ook een ernstige verslechtering van de mensen­rechten­situatie voor alle minder­heden in de Islamitische Republiek Iran, zodra de nucleaire deal officieel is ondertekend.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.