‘Iran moet zijn beleid jegens Israël heroverwegen’

Faezeh Hashemi Rafsanjani (foto), dochter van de voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani, is een hervormer, net als haar overleden vader. En een van de dingen die ze hervormd wil zien, is het vijandige beleid van Iran ten opzichte van Israël.

Door Ryan Jones |

Om precies te zijn: vorige week stelde ze aan een vooraanstaande hervormingsgezinde krant voor, dat Iran ermee moet stoppen, zijn buitenlands beleid te laten gijzelen voor de Palestijnse nationalistische zaak. Dat is een sentiment dat door een groeiend aantal Arabische staten wordt gedeeld.

Voor alle duidelijkheid: Rafsanjani is geen bewonderaar van de Joodse Staat. Maar ze erkent, net als de leiders van de Arabische Golfstaten, dat de regio de oude conflicten achter zich laat en dat er meer te winnen valt bij samenwerking met Israël.

Volgens Rafsanjani is het onmogelijk om te negeren dat het ‘zionistische regime’ de ‘Palestijnse gebieden’ heeft bezet en de Palestijnse bevolking onderdrukt. Ze merkt echter op, dat er sinds 1948 veel is gebeurd dat ook niet genegeerd kan worden, en dat Iran met de tijd mee moet veranderen. Tenslotte wees Rafsanjani erop, dat conflict en oorlog in vele delen van de wereld hebben geleid tot een splitsing of vereniging van vele naties.

Ze wees ook op de hypocrisie van het haten van Israël vanwege de behandeling van de Palestijnen, en tegelijkertijd het onderhouden van warme betrekkingen met Syrië, China en Rusland, die op dit moment allemaal diverse islamitische bevolkingen vervolgen. Daarnaast heeft Iran een goede verstandhouding met Venezuela, Cuba en Noord-Korea, ondanks de grote ideologische verschillen tussen deze landen.

Welke vorm de toekomstige betrekkingen tussen Iran en Israël ook aannemen, Rafsanjani was er vast van overtuigd dat de Joodse Staat niet langer kan worden gezien als een tijdelijke indringer in de moslimwereld. Israël blijft hier en zijn bestaan moet worden geaccepteerd.

Dr. Raz Zimmt, die verslag deed van Rafsanjani’s interview voor Israëls Walla! News, zei dat ze een klein maar groeiend segment van het Iraanse publiek vertegenwoordigt, vooral onder de jongere generatie, die geen reden meer ziet om ‘meer Palestijns te zijn dan de Palestijnen’. Dr. Zimmt is een expert op het gebied van Iran bij het Israëlische Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies (INSS).

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.