Het ondergrondse Jeruzalem

“Iedereen die genoeg tijd in Jeruzalem doorbrengt, zal zeker de Goddelijke Aanwezigheid (shechinah) ontdekken – Hij die in het hemelse (bovenste) Jeruzalem woont”

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Jeruzalem, geschiedenis
Westelijke Muur tunnels Foto: Mendy Hechtman / Flash90

Israël Channel 2 News correspondent Ohad Chemo is geen openlijk religieus man. Maar het zien van zijn reacties toen hij afdaalde in het “Jeruzalem beneden” toonde eens te meer aan dat er een speciale last ligt op het hart van elke Jood voor deze goddelijk aangewezen stad.

Chemo was op bezoek in de spelonken en tunnels onder Jeruzalem ter gelegenheid van Pesach. Terwijl de meeste bezoekers zich verzamelden bij de Westelijke Muur (Kotel), de Citadel van David bezichtigden of de vele andere attracties van de stad bezochten, kwam Chemo echt dichter bij de unieke geschiedenis van Jeruzalem.

Weinigen zijn bekend met de historische wonderen die onder deze stad liggen. Bronnen, tunnels, steengroeven en nog veel meer die niet alleen getuigen van de ongelooflijke geschiedenis, maar ook van het Bijbelse verhaal. Chemo wilde dit alles onder de aandacht brengen van de gemiddelde Israëli, om het vuur voor Jeruzalem aan te wakkeren dat zich in elke Joodse man, vrouw en kind bevindt.

“Iedereen die genoeg tijd in Jeruzalem doorbrengt, zal zeker de Goddelijke Aanwezigheid (shechinah) ontdekken – Hij die woont in het hemelse (bovenste) Jeruzalem,” opende Chemo het segment.

Chemo werd vergezeld door onderzoeker Ron Peled, een bekende autoriteit op het gebied van de geschiedenis van Jeruzalem. Peled legde uit dat hun eerste stop een grot was die, volgens de legende, “geen einde heeft. Na 1967 bonden mensen, die deze grot binnengingen, eerst een touwtje aan de ingang om niet de weg kwijt te raken.”

De grot staat vandaag bekend als Zedekiah’s Cave of Solomon’s Quarries. Een vijf hectare grote ondergrondse kalksteengroeve die zich uitstrekt over de lengte van vijf stadsblokken onder het Moslimkwartier van de Oude Stad van Jeruzalem. Deze groeve werd in de loop van duizenden jaren uitgehouwen en diende het grootste deel van de geschiedenis van Jeruzalem als de grootste steengroeve. Algemeen wordt aangenomen dat dit dezelfde steengroeve is als die waarnaar wordt verwezen in I Koningen 5 vers 15 en 17:

Verder had Salomo zeventigduizend lastdragers en tachtigduizend steenhouwers in het bergland…  Als de koning daartoe de opdracht gaf, voerden zij grote stenen aan, kostbare stenen, gehouwen stenen, om de fundering van het huis te leggen.

“Men moet niet vergeten dat het oude Jeruzalem in die tijd een van de grootste en beroemdste steden ter wereld was,” legde Peled uit. “De stenen voor de bouw ervan moesten ergens vandaan komen. Dit is de grootste en dichtstbijzijnde steengroeve van Jeruzalem. En omdat hij ondergronds lag, was hij altijd toegankelijk, ongeacht het seizoen of de weersomstandigheden.”

Geesten uit het verleden van Jeruzalem

Chemo vroeg zich af of de lokale bewoners, waarvan de meesten Arabieren zijn, wisten wat er onder hen ligt. Abu al-Abed, een plaatselijke ouderling, zei dat hij inderdaad bekend was met de “hele stad onder ons,” maar dat hij zich meer zorgen maakte over wat daar schuilgaat dan over de stenen. Veel inwoners van de Oude Stad van Jeruzalem geloven dat de geesten van de vroegere bewoners van de stad nog steeds rondwaren in de ondergrondse lagen. “Als de geesten naar buiten komen, vallen ze niemand lastig, tenzij jij hen lastigvalt,” verzekerde al-Abed. “Onder ons is er een hele stad en beschaving van geesten.”

Toen Chemo ondergronds terugkeerde naar de Westelijke Muurtunnel en het daaronder gelegen Hasmonean kanaal, trof hij geen geesten aan. Hij herinnerde zich wel dat hij een onmiskenbare band voelde met zijn verleden als Israëliër en Jood.

Chemo’s laatste stop bracht hem naar Christ Church bij de Jaffapoort. De toegang tot een oud ondergronds kanaal was daar zeker minder “modern” en vereiste geavanceerde afweerapparatuur en grote voorzichtigheid. Maar wat Chemo vond was de moeite waard. “Het is net een tijdtunnel,” vertelde hij de kijkers. “Ik moet zeggen, vanuit een persoonlijk perspectief is het erg ontroerend om hier te zijn. Een kanaal dat 2000 jaar geleden werd gegraven door Herodes om water van Bethlehem naar de Tempelberg te brengen. Deze plek voelt bevroren in de tijd.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox