Hamas en Taliban maken gezamenlijke plannen

Hamas heeft het ‘islamitische Afghaanse volk’ via een persbericht gefeliciteerd met ‘het verdrijven van de Ameri­kaanse bezetter’ uit heel Afgha­nistan. Volgens de terreur­organisatie is deze over­winning een juweel in de kroon op twintig jaar jihad.

Door Rachel Avraham |

Screenshot van een optreden van de Hamas-functionaris Mahmoud Al-Zahhar, die o.a. zei ‘De wereld zal de verdrijving van Israël accepteren, zoals zij de verdrijving van de VS door de Taliban accepteerde; leiders van de Golfstaten zullen worden gedwongen te vluchten zoals Ashraf Ghani. Voor de video zie Memri.

Volgens Hamas levert het feit dat de Amerikanen en hun bondgenoten verdreven zijn, het over­tuigende bewijs dat terrorisme en gewapend verzet loont. Zij zijn ervan overtuigd dat zij en ook andere jihadistische groepe­ringen, uiteindelijk de over­winning zullen behalen en hun doeleinden zullen verwezenlijken.

De felicitaties van Hamas werden vanuit het Arabisch vertaald door nieuwsagentschap MEMRI. Hierin was ook te lezen dat Hamas ten minste al een jaar betrekkingen onder­houdt met de Taliban. Journalisten uit de Gaza­strook twitterden kortgeleden foto’s van ontmoetingen in Doha tussen Hamas en de Taliban. In de krant Al Akhbar ver­klaarde een belangrijke Hamas­terrorist, dat de Taliban al een tijd geleden aan Hamas­leider Ismail Haniyeh hadden ver­teld dat de VS zich wilden terug­trekken.
Haniyeh zou de Taliban hebben geprezen voor het feit dat ze de VS tot de aftocht hebben gedwongen, waarop de Taliban antwoordden: ‘Wat bij ons is gebeurd, kan ook bij jullie gebeuren. Jullie kunnen Israël ook dwingen zich terug te trekken uit Pales­tina. Het is de plicht van elke moslim om de jihad te voeren om Pales­tina te bevrijden, en wij (de Taliban) beloven jullie (Hamas) daarbij te helpen.’

Voormalig Israëlisch consul-gene­raal in Miami en Chicago, Yitzhak Ben Gad, zei in een gesprek met Israel Today: ‘Hamas en Taliban hebben dezelfde filo­sofie. Beide groepe­ringen zijn afkomstig uit de Moslim­broeder­schap. Vrouwen hebben bij hen geen sociale rechten en homo’s hebben helemaal geen rechten. Hun wetten zijn gebaseerd op de Koran, en ze beschouwen de westerse bescha­ving als een vijand van de islam.’
Ayoob Kara, een voormalige Israëlische minister, voegde eraan toe: ‘Beide organi­saties streven naar de islamisering van de hele wereld. Dat is ook de reden waarom ze elkaar helpen.’

Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee terreur­organi­saties: De Taliban verwoestten de enorme Boeddha­beelden van Bamiyan en onder­drukten catego­risch minder­heden. De meeste hindoes en sikhs zijn uit Afghanistan gevlucht.
Hamas verwoestte een vijftien­honderd jaar oude Byzan­tijnse kerk en onderdrukt christenen, waardoor de meeste christenen uit de Gaza­strook zijn gevlucht. Op homo­seksuali­teit staat in de Gaza­strook tien jaar gevangenis­straf, de Taliban execu­teert homo’s.

Toch heb je in de islamitische wereld ook moedige mensen die kritiek durven uiten op de extremisten. Zo twitterde de linkse Egyptische journalist Khaled Al-Montaser: ‘Het funeste met de moslims is dat ze steeds weer applau­dis­seren voor de over­win­ningen van de bebaarde mannen met hun boerka dragende vrouwen. En het maakt ze niet uit dat ze door die overwinningen tot armoede en achter­lijk­heid vervallen. Ook maakt het ze niet uit dat deze baard­mannen massa­moorden plegen, met gesels tekeergaan en hun landen naar het stenen tijdperk terug­sturen. Ze verheer­lijken de over­winning van de Taliban en noemen die tevens een straf voor de ongelovigen.’

Al-Montaser schreef in een andere tweet aan zijn Egyptische volgers: ‘Als je zo vol bent van de overwinning van de Taliban, zou je eigenlijk een vlieg­ticket moeten kopen, je koffers pakken en naar Afgha­nistan vertrekken! Daar zul je ontdekken hoe die islamitische over­heer­sing voelt, waar je zo mee dweept. En dan moet het afgelopen zijn met alle emigra­ties naar Zweden, Frankrijk, Duitsland, en de rest van die oude uitgeputte landen! De Taliban kijken reikhalzend uit naar Egyptenaren die naar het kalifaat ver­langen.’

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.