Groeten uit Israël – Rebelse kinderen

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

In een religie waarin wetten zo’n belangrijke rol spelen als in het Jodendom, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er veel waarde wordt gehecht aan gehoorzaamheid. Kinderen gehoorzamen hun ouders en ouders gehoorzamen God. Dit wordt ook weerspiegeld in de Tien Geboden. Het vierde gebod bevat voorschriften om de Shabbat te houden en het vijfde gebod gebiedt je om je vader en moeder te eren. De Joodse wijzen leren hieruit dat men zijn ouders moet eren en gehoorzamen, maar alléén zolang hun bevelen niet in tegenspraak zijn met de voorschriften in de Bijbel. De Shabbat is belangrijker dan het eren van de ouders. We weten dat kinderen het beste leren van het voorbeeld van hun ouders, en als ze zien dat hun ouders hun Vader in de Hemel gehoorzamen, gehoorzamen de kinderen thuis ook hun vader.

Het is echt verbazingwekkend hoe kinderen deze deugd gewoonweg overnemen en accepteren. Ik was eens met Sarah (6) in de supermarkt en ze wilde dat ik alle snoepjes die ze daar zag – en ik bedoel echt álle snoepjes – zou kopen.

‘Papa, ik wil dit!’

‘Nee.’

‘Dit?’

‘Nee.’

‘Oh, maar dat ziet er zo lekker uit!

‘Nee.’

En zo ging het maar door tot we eindelijk in de rij voor de kassa stonden, en ik was blij dat ik de supermarkt zonder een stapel snoep kon verlaten. Maar Sarah voelde aan dat ze hier met lege handen uit zou komen en ze zette nu haar sterkste wapen in.

Dit is het zwakke punt van elk kind, snoep (Foto: Nati Shohat/FLASH90)

‘Ahh, ik wil een mamtak (snoepje)! Je koopt nooit iets voor me!’ schreeuwde ze en ze liet zich op de grond vallen.

In onze orthodox-Joodse wijk heeft iedereen veel kinderen en niemand stoort zich eraan dat er een kind op de grond ligt te schreeuwen en te schoppen, de straten en vooral de supermarkten hier zijn vol met zulke kinderen. Je moet goed oppassen dat je niet de hele tijd op een kind stapt dat op de grond ligt.

Natuurlijk stonden er rekken met snoepjes voor de kassa en ik liet Sarah wat uitkiezen. Ze kalmeerde en koos een chocoladereep.

‘Het spijt me, Sarah, dat kunnen we niet eten, we hebben net vlees gegeten en in deze reep zit melk,’ zei ik.

‘Oh,’ was haar enige commentaar. Ze legde de reep terug en was het onderwerp alweer vergeten. In alle rust kon ik mijn boodschappen inpakken en het was alsof de schreeuwende aanval nooit had plaatsgevonden, Sarah liep lief en rustig naast me naar de auto. Ik was echter nogal geroerd door dit incident. Ze was in staat om eenvoudigweg haar verlangen naar een mamtak op te geven en een hoge mate van zelfdiscipline te tonen. Bij een kiosk kocht ik toen toch nog een waterijsje zonder melk voor haar en we gingen rustig naar huis, Sarah likte aan haar ijsje, dat op de achterbank van de auto lekte.

In ons wekelijkse Torah gedeelte, Ki Tetze (Wanneer u uittrekt), lezen we over voorschriften betreffende weerbarstige zonen:

‘Wanneer iemand een opstandige, ongehoorzame zoon heeft die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als zij hem gestraft hebben, niet naar hen luistert, moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen en naar buiten brengen, naar de oudsten van zijn stad, naar de poort van zijn woonplaats. Zij moeten tegen de oudsten van zijn stad zeggen: ‘Deze zoon van ons is opstandig en onge­hoor­zaam, hij luistert niet naar onze stem, hij gaat zich te buiten en is een dronkaard’.
Dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenigen, zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laat heel Israël het horen en bevreesd zijn.’
(Deuteronomium 21: 18-21 HSV)

Dit is een nogal heftig wetsgedeelte, dat ouders toestaat om een opstandig kind voor de rechters van hun stad te brengen, die hem vervolgens stenigen. In de Talmoed worden de exacte omstandigheden van deze wet nader uitgelegd, zo geldt hij bijvoorbeeld alleen voor een zoon die net 13 jaar en 3 maanden oud is geworden, dus in de eerste 3 maanden van zijn status als man. Er wordt ook vermeld dat de wet nog nooit is toegepast. Het is eerder een symbolische wet die het belang van gehoor­zaam­heid en de vernie­tigende kracht van onge­hoor­zaam­heid illustreert.

En nu het weer voor vandaag in Israël
Over het algemeen helder en weer wat warmer, vooral in het binnenland en in de bergen. Vanaf morgen wordt het nog warmer. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 31 graden, Tel Aviv 30 graden, Haifa 28 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 37 graden, aan de Dode Zee 37 graden, Be’er Sheva 34 graden, Eilat aan de Rode Zee 38 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een halve centimeter gedaald en ligt nu op 209,525 m beneden de zeespiegel, 72,5 centimeter onder de bovengrens!

Waterpret op de Jordaan in het noorden van Israël (Foto:Yossi Aloni/Flash90)

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat Shalom vanuit Bet Shemesh,

Michael