Groeten uit Israël -Is de wereld zo slecht?

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Judith Jeries |

Laatst sprak ik met een leuke collega van mijn. Het ging over de verruwing van onze samenleving. De mensen worden steeds egocentrischer, maken amok, het geweld neemt toe, mensen vereenzamen door de sociale media, kinderen worden niet meer fatsoenlijk opgevoed, het onderwijs loopt uit de hand… De lijst kan nog veel langer worden.

Voor conservatieven en gelovigen is het verlies van bepaalde morele waarden bijzonder moeilijk te verdragen. Sommige jongeren vragen zich misschien af: Waartoe zou ik nog kinderen op de wereld zetten? En vaak zitten ouders met hun handen in het haar: In wat voor wereld zullen mijn kinderen opgroeien?

De Bijbel zegt dat het in de laatste dagen net zo zal zijn als in de dagen van Noach. Veel wijst er op, dat we nu al in die dagen leven. Excessen, het slechte wordt goed genoemd en goede slecht, onrecht neemt de overhand. En toch is er hoop: net als in de dagen van Noach zal God voor de zijnen zorgen en hen op tijd redden, net als Noach en zijn familie. Deze hoop zou ons de kracht moeten geven om vol te houden. Het heeft een doel dat wij hier zijn. En we hebben de taak om onze kinderen op te voeden in de gezindheid van God.

In dit verband verwees mijn collega naar een interessant incident dat in 2017 plaatsvond in de buurt van Ramallah. Een Joodse familie was verdwaald en was gestrand in de Palestijnse gebieden. Hun auto was snel omsingeld en de boze Palestijnen bedreigden de ouders en hun kinderen die zich in hun auto hadden verschanst. Dat een dergelijke situatie kan eindigen in een lynchpartij blijkt bijvoorbeeld uit de situatie in oktober 2000, toen twee Israëlische soldaten letterlijk midden in Ramallah werden afgeslacht. Iedereen herinnert zich nog de foto met een van de moordenaars met zijn handen onder het bloed bij het raam van het politiebureau.

Maar gelukkig is het deze keer niet zover gekomen, want er was een Palestijn die voor de boze menigte ging staan en de bange Joodse familie krachtig verdedigde. Hij slaagde erin de familie in veiligheid te brengen. Zie je, er is alleen een rechtvaardige man nodig om onrecht­ te verhinderen. Er is in bepaalde situaties maar één rechtvaardige man nodig om mensen te redden en goed te doen en op te staan tegen de onrechtvaardigen. Zolang we hier op aarde zijn, is het onze plicht om goed te doen, ons voor anderen in te zetten, om onze kinderen op te voeden om rechtvaardig te zijn en zo een verschil te maken in deze onrechtvaardige wereld.

Het wekelijkse Torah-gedeelte heet ‘Mishpatim’ (Exodus 21:1 – 24:18). Daarin geeft God bepaalde wetten en verordeningen aan zijn volk. In totaal geeft God in dit gedeelte 23 geboden en 30 verboden aan het volk Israël. Deze zijn onder andere bedoeld om het volk van Israël te helpen een godvruchtig, heilig leven te leiden en zich af te scheiden van het heidense leven van andere volken.

In het Nieuwe Testament beantwoordt Jezus de vraag over de hoogste wet met de volgende woorden: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.’ (Mattheus 22:37-40) Hoe zou de wereld eruit zien als alle mensen deze twee geboden zouden volgen!

Golanhoogten met de berg Hermon op de achtergrond (Foto: Sraya Diamant/Flash90)

En nu het weer voor vandaag in Israël:
Gedeeltelijk bewolkt met verdere stijging van de temperaturen. In de middag kan het gaan regenen in het noorden van het land. In de komende nacht wordt de regen intensiever en breidt zich uit naar andere delen van het land. In de Judese woestijn en bij de Dode Zee kunnen plotselinge overstromingen plaatsvinden.
Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 14 graden, Tel Aviv 18 graden, Haifa 16 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 19 graden, bij de Dode Zee 21 graden, Be’er Sheva 18 graden, Eilat aan de Rode Zee 23 graden. Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer anderhalve centimeter gestegen en ligt nu 209.825 meter onder de zeespiegel.

Namens de Israel Today redactie wens ik u nu een prettig weekend en een gezegende Shabbat.

Shabbat Shalom!

Judith