Groeten uit Israël – Giften en de zegen van rabbijnen

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Hanna Ross |

Bijna elke dag valt er wel een oproep voor donaties door onze brievenbus. Hulp voor weeskinderen voor hun bruiloft, een vader van 12 kinderen die is gestorven, een oproep om een Yeshiva van sluiting te redden en nog veel meer.

In het Jodendom zijn er twee soorten van schenkingen. De eerste is het geven van ‘tienden’, de andere is doneren voor liefdadigheid, de ‘Tzedaka’. Daar zijn enige regels aan verbonden. Zo mag je bijvoorbeeld bij het geven van tienden niet meer dan 20% van je verkregen winst geven.
Vroeger werden over alle inkomsten tienden gegeven, dit geld ging naar de Tempeldienst en naar de armen, maar omdat de Tempel niet meer bestaat, gaan de giften in deze tijd alleen nog naar de armen. Een systeem dat ervoor moet zorgen dat niemand meer van honger zal omkomen.

Veel oproepen voor donaties zijn verbonden met de zegen van rabbijnen. Zegeningen van levende rabbijnen of ‘beloften’ van reeds overleden rabbijnen. Zo heeft Rabbijn Nachman (stichter van de Chasidische beweging Breslov) bijvoorbeeld beloofd, dat wie op Rosh HaShanah (het Joods Nieuwjaar) naar zijn graf in het huidige Oekraïne komt, hij hem/haar na zijn dood zal bijstaan in het ‘Hemelse Gericht’ en dan voor hem/haar zal pleiten.

Er zijn enkele verhalen in de Joodse geschiedenis, waarin een wijze iets besloten had, wat daarna ook gebeurde. Nogal wat gelovige Joden proberen met dit in gedachten, door de positie die een groot geleerde bij God heeft, genade bij God te verkrijgen. Maar je moet daarmee erg voorzichtig zijn. Zo wordt in Deuteronomium bijvoorbeeld vermeld, dat de locatie van het graf van Mozes niet bekend is. De Joodse bijbelcommentator Rashi verklaart dit door te stellen, dat anders gevreesd werd dat dit graf gebruikt zou kunnen worden voor afgoderij. Men aanbidt immers geen rabbijnen.

Gebed bij het graf van rabbijn Shimon bar Yochai op de berg Meron, in het noorden van Israël. (Foto: David Cohen/Flash90)

Ik heb hierover ooit een mooi verhaal gehoord. Een kinderloos echtpaar gaat naar de rabbijn en vraagt om een zegen. ‘Dat kost u duizend shekel’ zegt de rabbijn. Het stel is geschokt, maar zeg niets. ‘Twee­duizend shekel en dan zal ze dit jaar nog bevallen.’ Het paar begint te twijfelen. ‘3.000 stekel en het zal een jongen zijn’. Nu wordt het de vrouw echt te veel, ze staat op en zegt: ‘Voor deze prijzen gaan we liever direct naar God, Hij zal ons helpen!’ De rabbijn glimlacht en zegt: ‘Ahh, hieraan kan ik mijn zegening toevoegen en met u meebidden, want u hebt nu ingezien dat alleen God u hierin kan helpen!’

En nu het weer voor vandaag in Israël:
Zonnig tot half bewolkt en een beetje koeler dan gisteren. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 27 graden, Tel Aviv 26 graden, Haifa 24 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 32 graden, aan de Dode Zee 34 graden, Be’er Sheva 32 graden, Eilat aan de Rode Zee 38 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer een centimeter gedaald en ligt nu op 209,09 m beneden de zeespiegel, 29 centimeter onder de bovengrens!

Zomers plezier aan het Meer van Galilea. Mag jij niet meezwemmen? (Foto: David Cohen/Flash90)

Namens al mijn collega’s van Israel Today wens ik u een prachtige woensdag toe. We zijn blij dat u op deze manier bij ons bent en dat we Israël in deze dagen een beetje dichter bij u kunnen brengen.

Shalom uit Jeruzalem!

Hanna