Groeten uit Israël – Eden na de zondvloed?

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Anat Schneider |

Het Torah-gedeelte voor deze week, ‘Noach’, volgt direct na het scheppen van de wereld en de schepping van de mens.

De natuur en de mens leven in symbiose. Hande­lingen van de mens beïnvloeden de natuur, en de natuur beïnvloedt de mensen. In het vorige Torah gedeelte, dat handelt over het begin van Genesis, krijgt de mens de verantwoordelijkheid opgedragen over de natuur.

‘En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!’ (Genesis 1:28 HSV)

Dan vertrouwt God de Hof van Eden toe aan Adam, om deze hof te bewerken en te beschermen. Adam geeft zelfs namen aan alle dieren. Maar Adam en Eva zondigden en werden uit de Hof van Eden verdreven. Hun corrupt gedrag beïnvloedt hun plaats in de natuurlijke wereld en hun houding ten opzichte daarvan.

‘En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.’ (Genesis 3:17 HSV)

Aan het einde van het eerste weekgedeelte van de Torah zegt God: ‘En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was’ (Genesis 6:5a HSV). God verordent dat de gevolgen van het kwaad dat de mens deed, een straf voor de mens en de natuur zullen zijn.

Noach krijgt de opdracht om de mensheid en zelfs de natuur te redden van de komende vernietiging. God beveelt hem om een ark te bouwen en zijn familie te redden, samen met vertegenwoordigers van de dieren.

Dankzij Noach worden de natuur en de mensheid weer vernieuwd. God belooft dat het menselijk gedrag, hoe slecht het ook wordt, nooit meer zal leiden tot de Goddelijke vernietiging van de aarde. Na de zondvloed vertelt God aan Noach en zijn zonen dat er geen zondvloed meer zal zijn zoals deze, en God sluit met hen een verbond, dat gesymboliseerd wordt door de regenboog.

God heeft beloofd de natuur niet opnieuw te vernietigen, maar verzekert dit ons ervan dat er nooit meer een catastrofe zal voorkomen in onze wereld? We dragen nog steeds de verantwoordelijkheid over de natuur, en zijn we niet bezig onze aarde uit te putten? Het vernietigen van de natuur is nog steeds mogelijk. Maar deze keer zal het geen Hemels decreet zijn. Het zal niet door God worden gedaan. Als het weer gebeurt, zal dat het werk van de mensheid zijn. Deze keer zal het van ons mensen afhangen. De macht van de mensheid om de natuur en onszelf te corrumperen is groot, en die macht is door de enorme technologische ontwikkelingen alleen maar toegenomen.

Begrippen als ‘behoud versus ontwikkeling’, ecologie en groene omgeving zijn onderdeel geworden van de publieke dialoog, de sociale agenda. Het Torah-gedeelte over Noach, dat kort na de Bijbelse najaars­feesten wordt gelezen, geeft ons nu de mogelijk­heid om dit alles te overdenken en ons eigen gedrag te onderzoeken in het licht van deze vraag­stukken over duurzaamheid en het milieu.

In deze tijd verdedigt de hele wereld zich tegen het Coronavirus. De opwarming van de aarde is voortdurend in het nieuws. Enorme branden verwoesten hele bossen, wat gevolgen heeft over de gehele aarde. Dieren sterven uit. De gletsjers zijn aan het smelten.

Genesis 6 tot en met 9 is voor ons als een knipperend waar­schuwings­licht, dat ons bewust maakt dat we onze invloed op het milieu niet langer mogen negeren. We moeten nu wakker worden voordat onze planeet een tweede keer wordt vernietigd. Deze keer is het geen oproep van bovenaf aan een man genaamd Noach. Deze keer moet de oproep van ons allemaal komen. Het is tijd voor elk van ons om onze eigen gedrags­gewoonten en onze consumptie­patronen te veranderen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, en onze planeet zal daarop reageren. Wij kunnen allemaal als Noach zijn, een onberispelijk, rechtvaardig persoon in onze generatie, want net zoals we de natuur hebben beschadigd, kunnen we de natuur ook cultiveren en beschermen.

Als we de Tuin van Eden willen herbeleven, moeten we deze Tuin bewerken en beschermen.


Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt. In het noorden en in de bergen in het midden van het land zal de temperatuur een beetje dalen. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 28 graden, Tel Aviv 28 graden, Haifa 25 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 32 graden, aan de Dode Zee 32 graden, Be’er Sheva 31 graden, Eilat aan de Rode Zee 34 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een centimeter gedaald en ligt nu op 209,965 m beneden de zeespiegel. Dat is 116,5 centimeter onder de bovengrens!

De redactie van Israel Today wenst u een prettige dag toe. Het ga u goed.

Shalom uit Jeruzalem,

Anat