Groeten uit Israël – De laatste Torah-lezingen

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

We zijn nu bij het einde van de vijf boeken van Mozes aangekomen, het volk van Israël staat op het punt om het Beloofde Land binnen te gaan. Volgende week wordt de wereld opnieuw geschapen, omdat dan de wekelijkse Torah-lezingen weer opnieuw beginnen.

Een jaar lang lezen Joden over de hele wereld de aangewezen gedeelten uit de vijf boeken van Mozes, week na week, totdat ze alle 5 boeken van Mozes, in de week na het Joodse Nieuwjaar, Rosh HaShanah, hebben doorgenomen. De Torah eindigt aan de ene kant droevig, maar ook op een hoogtepunt van spanning, omdat het volk Israël aan de Jordaan staat en zich voorbereidt op de verovering van het land Kanaän, het land dat hen door God was beloofd.

We lezen in het einde van het vijfde boek, Deutero­nomium, dat Mozes sterft. Mozes die ons zo lang door de Torah heeft begeleid, wiens geboorte we hebben meegemaakt, zijn te vondeling leggen in het biezen mandje in de Nijl, waar de dochter van de Farao hem vond en opnam. Hoe hij uiteindelijk zijn weg vond terug naar zijn volk, vluchtte naar Midian na het doden van een Egyptische slavendrijver, en hoe God hem daar, in de brandende struik, riep.

Na zijn terugkeer naar Egypte bevrijdde hij het volk Israël, doordat hij namens God ongelooflijke ‘tekenen en wonderen’ deed, de Rode Zee deed opensplijten. Hij leidde het knorrige volk 40 jaar lang door de woestijn, voerde daar oorlogen en schreef daarnaast eigen­handig de Torah, die we na ongeveer 3500 jaar nog steeds voor ons hebben liggen, precies zoals hij het ooit heeft opgeschreven.

‘Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. Mozes nu was honderd­twintig jaar oud toen hij stierf; zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakten van Moab, dertig dagen lang; toen waren de dagen van het bewenen, van de rouw over Mozes, voorbij.’ (Deut. 34:5-8 HSV)

Mozes stierf alleen in een vreemd land, God begroef hem Zelf en tot op de dag van vandaag weet niemand waar hij werd begraven. Het is een triest afscheid van de grootste held in de Joodse geschiedenis, maar de geschiedenis gaat verder, zien we in de volgende verzen:

‘Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hém, en zij deden zoals de Heere Mozes geboden had.’
(Deut. 34:9 HSV)

Lezen uit de Torah. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90).

In het overlijdensbericht van Mozes wordt het unieke karakter en de eeuwige geldigheid van zijn vijf boeken nogmaals benadrukt; ze moeten voor altijd onver­anderd en onaan­geroerd blijven:

‘En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee de Heere hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land; en met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte.’(Deut. 34:10-12 HSV)

In de Talmoed zijn twee meningen vermeld over wie de laatste verzen van de Torah heeft geschreven, die vertellen over de dood van Mozes. De ene zegt dat Jozua deze verzen heeft toegevoegd aan de Torah van Mozes op instructie van God. De andere zegt dat Mozes zelf deze laatste verzen vóór zijn dood schreef met tranen in zijn ogen.

Overal zijn nu loofhutten te zien, ook in deze tijd van een lockdown. Vanavond begint het Loof­hutten­feest. (Foto: TPS)

Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt tot helder, met een lichte daling van temperatuur. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 27 graden, Tel Aviv 28 graden, Haifa 26 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 33 graden, aan de Dode Zee 33 graden, Be’er Sheva 31 graden, Eilat aan de Rode Zee 36 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd en wordt aangegeven op 209,75 m beneden de zeespiegel, 95 centimeter tot aan de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde, een gezegende Shabbat en een gelukkig Loofhuttenfeest.

Shabbat Shalom en Chag Same’ach (vreugdevolle feestdagen) vanuit Bet Shemesh,

Michael