Fotogalerij: Mislukte intifada en Joodse feestvreugde

Zes terroristen voerden een gewaagde uitbraak uit de gevangenis uit en hun medestanders hoopten op een nieuwe intifada; intussen genoten Israëli’s van de Bijbelse feestdagen, en bereiden zich voor op het Loofhuttenfeest.

Door Redactie Israel Today |

De ontsnapping van zes Palestijnse terro­risten uit een Israëlische gevangenis wekte onder Israëls tegen­standers de hoop op een nieuwe ‘Wereldwijde Intifada.’ Hier demonstreren pro-Palestijnse activisten in New York. Maar de hype vervloog snel toen Israël de voort­vluchtigen, die onder de Israëlische Arabieren geen steun konden vinden, weer gevangen nam. (Foto: Luke Tress/Flash90)


Honderden cowboys en veetelers nemen deel aan de jaarlijkse veiling van dekstieren in Kibboets Ortal in de noordelijke Golan Hoogvlakte. (Foto: Michael Giladi/Flash90)


Israëli’s rijden op hun fietsen over de lege Ayalon snelweg in Tel Aviv op Yom Kippoer, de Verzoendag, en de heiligste van de Joodse feestdagen. Israël kwam 25 uur tot stilstand tijdens de hoge feestdag van Yom Kippoer, wanneer gelovige Joden vasten en het voor Israëli’s verboden is om te rijden. (Foto: Miriam Alster/Flash 90)


Israëli’s profiteren van het zonnige weekeinde om het steile pad af te wandelen naar het ijskoude water bij de Jilaboon Waterval in de centrale Golanhoogten. (Foto: Michael Giladi/Flash90)


Orthodoxe Joden onderzoeken etrogs (een soort citroenen), die een van de ‘vier-soorten’ is, op onvol­komen­heden in de aanloop naar de Joodse feestdag Soekkot. (Foto: David Cohen/Flash90)

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.