Een woord over wie en wat Israel Today is en wil zijn

We zijn allemaal mensen en niemand van ons is volmaakt. Bij Israel Today vinden we dat niemand, noch wij als schrijvers, noch u als lezers,een mening aanhangt die van een hogere orde is, en dus niet ter discussie mag staan.

Door Aviel Schneider |

Zo nu en dan voel ik de behoefte om onze lezers eraan te herinneren, dat Israel Today zich er nooit toe verplicht heeft gevoeld om een bepaald publiek tevreden te stellen. Wij hebben ons er in de eerste plaats aan verbonden om betrouwbare verslaggeving te verzorgen, met een team van journalisten, van wie de meesten in Israël wonen.

Dit betekent niet dat van onze journalisten wordt verwacht, dat zij binnen een bepaald kader moeten werken, dat een éénduidig beeld van Israël laat zien. Ook al hebben we in de redactiekamer verschillende meningen, en dat is fantastisch (!), we volgen de duidelijke richting van onze persoonlijke overtuigingen.

In plaats van uniformiteit, verwelkomen wij veeleer diversiteit van meningen, die soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Daarom verschillen degenen die voor Israel Today schrijven aanzienlijk van elkaar voor wat betreft hun overtuigingen, wereld­beelden en politieke opvattingen. In plaats van uniformiteit, die een bepaald lezers­publiek aanspreekt, brengt Israel Today een verschei­den­heid aan meningen, echter met één voorbehoud: Israel Today heeft een zionistische redactie. Wij geven geen ruimte aan degenen die Israël op enigerlei wijze willen belasteren. Hier trekken we een duidelijke lijn. Want voor alle duide­lijkheid: Israël is een gemengd volk, zó heeft God het volk uit Egypte verlost en als zodanig keert het volk ook tijdens onze generatie naar zijn vaderland terug. En dat niet vanwege een bepaalde groepering binnen de Joodse gemeenschap.

Dit heeft natuurlijk niets met kwaliteit te maken. Israel Today zal blijven streven naar het leveren van rapportages en opinies, die de kennis van onze lezers over Israël en de diversiteit van de Joodse wereld kunnen verrijken, met behulp van diepgaande en nieuwe gedachten. Dus nogmaals, onze eerste prioriteit is heel simpel! Goede journalistiek. En Israel Today onderscheidt zich ook van bijna alle andere nieuwspublicaties, omdat onze redactie bestaat uit mensen die geloven, dat de Bijbel ook vandaag nog op verschillende manieren tot ons spreekt, en die daarmee met de nodige omzichtigheid licht kunnen werpen op sommige van de dingen die in Israël en elders gebeuren.

De nodige voorzichtigheid, beste lezers, betekent dat wij niet de overtuiging hebben dat onze interpretaties van de gebeurtenissen altijd foutloos zullen zijn. De nodige voorzichtigheid betekent ook dat de meningen van onze lezers niet onberispelijk zijn. Bij Israel Today vinden we dat niemand, noch wij als schrijvers, noch u als lezers, er van uit mag gaan, dat hun mening van een hogere orde is, en dus niet ter discussie staat. Onze redacteuren zijn zich ervan bewust, dat hun meningen slechts hun meningen zijn. En ondanks dat zij van mening zijn dat hun mening enige toegevoegde waarde kan hebben, gaan zij er niet van uit dat hun mening boven alle kritiek verheven is, en dat iedereen die het niet met hen eens is daarom per definitie ongelijk heeft.

Mijn oprechte hoop is dat onze lezers genoeg genade zullen kennen jegens onze journalistiek en onze redacteuren, wier mening kan verschillen van de hunne. We zijn allemaal mensen en geen van ons allen is perfect. We willen niets uitlokken en niemand irriteren. Het enige wat wij hier in dit land willen bereiken is u het beste te bieden van wat wij, vanuit ons standpunt, waarnemen en begrijpen. Zodat u uiteindelijk kunt genieten van een weergave van de gebeur­tenissen in dit land die u verrijkt, en waarvan de kwaliteit de menings­verschillen niet ondergeschikt maakt.

Shalom uit Jeruzalem,

Aviel