Een nazi-vergelijking

‘Onheilspellende boventonen’ van aartsbisschop tegen verhuizing ambassade Jeruzalem.

Door Charles Gardner |
Aartsbisschop van Canterbury Justin Welby bidt bij de Westelijke Muur (in 2017), maar is blijkbaar te bang om de Palestijnen van streek te maken om de Joodse soevereiniteit over de stad Jeruzalem te bevestigen. Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Een vooraanstaande evangelische figuur heeft geschreven over de “onheilspellende boventonen” van de waarschuwing van de aartsbisschop van Canterbury tegen de verplaatsing van de Britse Israël-ambassade naar Jeruzalem.

In een open brief aan Justin Welby vergeleek de schrijver de bevordering van een niet-Joods internationaal Jeruzalem met de presentatie door nazi-theologen van een Arische Jezus en een ontjoodsde Bijbel.

De Anglicaanse primaat heeft gewaarschuwd dat de verhuizing van de ambassade de hoop op vrede in het Midden-Oosten zou schaden, gezien de Palestijnse aanspraak op Jeruzalem.

Zuster Anastasia Kennedy van de in Duitsland gevestigde Evangelical Sisterhood of Mary, die zichzelf omschrijft als Anglicaans, bedankte de aartsbisschop voor zijn steun aan een inkeerdienst over historisch Christelijk antisemitisme in Oxford eerder dit jaar.

In het licht hiervan vond zij het echter moeilijk te begrijpen dat hij publiekelijk waarschuwde voor de verhuizing van de ambassade, waarbij hij suggereerde dat het conflict niets te maken had met waar de ambassade was gevestigd, maar alles te maken had met de Palestijnse afwijzing van een lange reeks vredesinitiatieven.

Zuster Anastasia schreef:

“Afkomstig van een kerkleider heeft uw waarschuwing een onheilspellende ondertoon. In Nazi Duitsland promootten theologen een Arische Jezus en een ontjoodsde Bijbel. Is dit iets anders dan proberen een niet-Joods internationaal Jeruzalem te promoten? Hoe kan dat de vrede dienen? Vrede is alleen mogelijk waar waarheid is.

“Het lijkt een subtiele zet om Israël te de legitimeren.”

Met een citaat van de stichter van haar orde, Moeder Basilea Schlink, wees ze erop dat Gods verbond met Abraham niet spreekt van een hemels bezit, maar van een aards bezit.

Hoe ernstig het huidige dilemma over (de nu al afgetreden) premier Liz Truss en het economisch beleid van haar regering ook is, ik heb het gevoel dat het een opzettelijke afleiding is van de vijand van iets dat nog veel belangrijker is dan de toekomstige financiële stabiliteit van ons land – duidelijk naar voren gebracht door deze brief, waarop ik zal terugkomen.

Het is niet de economie, domoor! Ik parodieer natuurlijk een opmerking van een medewerker van Clinton (“It’s the economy, stupid”) tijdens de Amerikaanse presidentiële campagne van 1992. Maar het is zo toepasselijk nu alle belangrijke kwesties van moraliteit en spiritualiteit te gemakkelijk onder het tapijt worden geveegd door onze leiders, zowel seculiere als religieuze.

Ik moet denken aan het verhaal over hoe Lord Reith aan het hoofd kwam te staan van de BBC bij de oprichting 100 jaar geleden. Hij wist blijkbaar niets van radio en was naar Londen gekomen om werk te zoeken. Hij ging naar de kerk waar hij de predikant hoorde uitdagen: “Is er iemand hier die bereid is op te komen voor de ziel van de natie?” Reith nam zijn taak op zich en hielp de natie gericht te houden op de centrale plaats van geloof en gerechtigheid. Anders zouden we de geweldige lezingen van bijvoorbeeld C.S. Lewis in oorlogstijd niet hebben gehoord. Maar in recentere tijden zijn we ernstig afgegleden, en we hebben iemand als zuster Anastasia hard nodig, die zich heeft uitgesproken over de controverse rond de ambassade, die is ontstaan door de plannen van een nieuwe premier die moeite heeft om haar baan te behouden.

De zuster daagde uit: “Als wij als Britten Israël niet eren door hen de beleefdheid te bewijzen hun oude hoofdstad te erkennen, handelen wij dan niet tegen de uitdrukkelijke wil van God? Zal dit niet Zijn vloek over ons als natie brengen?” (Ze verwees naar Genesis 12:3 – Gods belofte om degenen die Israël zegenen te zegenen en degenen die dat niet doen te vervloeken).

Zuster Anastasia voegde daaraan toe:

“Ik behoor tot een gemeenschap die is voortgekomen uit een bekeringsbeweging in Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Achteraf gezien zagen veel van de toekomstige leden een duidelijk verband tussen het falen van Gods volk Israël in hun tijd van nood en het bombarderen van Duitse steden.

“Ik schrijf met diepe spijt. Niemand die de begrafenis van wijlen de Koningin heeft bijgewoond, zal uw preek vergeten, die werkelijk uitstekend was. Ook de Joodse gemeenschap heeft niet nagelaten haar dankbaarheid uit te drukken voor haar levenslange inzet voor het welzijn van ons volk.

“Gezien de duidelijke sympathie van de koninklijke familie voor het Joodse volk, kan ik het niet helpen me af te vragen wat de implicaties zijn van uw waarschuwing over de verplaatsing van de ambassade. Zo’n waarschuwing plaatst onze nieuwe Koning zeker in een ongemakkelijke positie als nominaal hoofd van de Anglicaanse Kerk.”

Inderdaad, Groot-Brittannië als geheel is op dit moment een ongemakkelijke plek, niet in de laatste plaats Downing Street en Buckingham Palace. We zouden er allemaal goed aan doen onze ogen op te heffen naar waar de ware hulp vandaan komt. Zoals de psalmist zegt: “Mijn hulp komt van de Heer, de Maker van hemel en aarde.” (Psalm 121:2) En vers 4 voegt daaraan toe: “Hij die over Israël waakt, zal niet sluimeren of slapen.”

De Heer houdt elke beweging van ons in de gaten, zowel als individu als natie.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, verkrijgbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com; To the Jew First, A Nation Reborn, en King of the Jews, alle verkrijgbaar bij Christian Publications International.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox