Een kwart miljoen ‘terugkerende ballingen’ verwacht

 

Door Yossi Aloni |

Noot van de redactie: De terugkeer van de Joodse immigranten uit ballingschap naar Israël wordt in de hele Hebreeuwse Schrift geprofeteerd en in het Nieuwe Testament aangehaald. In het Hebreeuws wordt hun terugkeer עלייה ‘aliyah’ (letterlijk ‘opgaan’) genoemd.

Het Joods Agentschap voorspelt dat binnen 5 jaar 250.000 Joodse immigranten in Israël zullen aankomen. Tien- tot veertienduizend Joden wachten al op immigratie in Ethiopië.

Het aantal mensen dat geïnteresseerd is in immigratie naar Israël is dramatisch gestegen, terwijl het feitelijke tempo van de immigratie in de eerste helft van 2020 is vertraagd als gevolg van corona­beperkingen.

Er zijn zo’n 25.000 nieuwe aanvragen voor immigratie ingediend. Dit omvat een stijging van 91% uit de westerse landen in het algemeen en van 400% uit Noord-Amerika. Er is een toename van 36% in het aantal aanvragen voor immigratie naar Israël onder jongeren.

Het rapport van het Joods Agentschap publiceert gegevens over de immigratie sinds de uitbraak van het coronavirus. Het rapport werd officieel gepresenteerd aan president Re’oeven (Ruby) Rivlin tijdens een bezoek aan de Etzion Hebrew Language Studies School (zie foto). Hij werd vergezeld door de voorzitter van het Joodse Agentschap, Yitzchak (Boezi) Herzog, en de voorzitter van de Keren Hayesod-United Israel Appeal, Sam Grundwerg.

Volgens de gegevens wordt verwacht dat in de komende drie tot vijf jaar ongeveer een kwart miljoen mensen, die in aanmerking komen volgens de Wet op de Terugkeer, naar Israël zullen immigreren. Deze verwachting is gebaseerd op een aantal onderdelen: Verslagen van ‘Aliyah-afgezanten’ uit de hele wereld, reacties op Aliyah-evenementen in het buitenland en (in het bijzonder) vragen aan het ‘Global Center’ van het Joods Agentschap met betrekking tot Aliyah.

Het aantal vragen van belangstellenden in immigratie uit de hele wereld is met tientallen en zelfs honderden procenten gestegen. Uit het gepubliceerde rapport blijkt ook dat in de eerste helft van 2020 ongeveer 8.500 immigranten uit vele landen naar Israël zijn geëmigreerd, vergeleken met ongeveer 16.000 tussen januari en juni 2019.

Tijdens zijn rondleiding op de Hebreeuwse taalschool ontmoette de president onder andere immigranten en sprak hij met hen:

  • Noa Tomin, 26 jaar oud, die onlangs uit Moskou is geëmigreerd;
  • Ari Sjrovskij, 32 jaar, die uit Argentinië is geëmigreerd en momenteel zijn residentie in het Ichilov-ziekenhuis aan het afronden is;
  • Wally Spector, 21 jaar, is ongeveer een jaar geleden uit Zuid-Afrika geëmigreerd en zal in september van dit jaar in het leger gaan.

‘Het is niet gemakkelijk om van het ene naar het andere land te verhuizen. Het wordt vaak geassocieerd met een gevoel van vervreemding en eenzaamheid. En nu – ook de eis van isolatie vanwege het virus,’ zei de president, en voegde eraan toe: ‘Jullie hebben ervoor gekozen om in een moeilijke tijd naar Israël te emigreren. De uitdagingen waar jullie vandaag voor staan, worden de verhalen die je aan je kinderen en kleinkinderen vertelt. Israël is niet zomaar een land waar je naartoe verhuist. We ‘gaan op’ als we naar Israël emigreren. Israël is de thuisbasis van het Joodse volk. Jullie zijn niet alleen, jullie zijn thuis’.

De president verwees naar de gegevens die zijn gepubliceerd in het verslag over 10.000 tot 14.000 Joden die wachten om uit Ethiopië te emigreren. Hun aliyah zal naar schatting enkele jaren duren. Rivlin zei: ‘Ik roep de Israëlische regering vanaf hiert op om een manier te vinden om, zelfs in deze gecom­pli­ceerde periode, het probleem van aliyah voor Ethiopische Joden op te lossen.’

De voorzitter van het Joodse Agentschap, Yitzchak Herzog, zei: ‘De immigratie is nooit opgehouden, zelfs niet in de moeilijkste crises die de Staat Israël heeft meegemaakt. In het gepubliceerde Aliyah-rapport staat dat de Staat Israël in de komende vijf jaar ongeveer een kwart miljoen nieuwe immigranten uit de hele wereld kan opnemen: jongeren, academici, ondernemers en mensen met gevraagde beroepen. Samen met de uitdagingen zal dit ook een zeldzame kans zijn voor het land.

In de loop van de geschiedenis hebben de migratiegolven naar Israël een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie, de cultuur en de samenleving van Israël als geheel. De Staat Israël moet de kans aangrijpen (…) samen met het Joodse Agentschap en andere agentschappen die betrokken zijn bij de Aliyah, en een nationaal plan ontwikkelen voor deze welkome immigratie om te voorkomen dat een historische kans wordt gemist.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.