De leugens van de apartheid worden ontkracht

Geschokt door Israëls integratie van minderheden, realiseert een zwarte Zuid-Afrikaanse activist zich dat hij gedupeerd is door de BDS-beweging.

Door Charles Gardner | | Onderwerpen: Apartheid
Foto: aangeleverd

De strijd om de waarheid lijkt steeds heviger te worden. Ik voel me des te meer bemoedigd door het verhaal van een zwarte Zuid-Afrikaanse collega wiens kijk op Israël op zijn kop is gezet.

We hebben hier een ontroerende herinnering dat de wereld van toen inderdaad op zijn kop werd gezet toen de waarheid van het evangelie voor het eerst met kracht en gezag werd verkondigd.

In 2015 was Klaas Mokgomole na een vlucht van negen uur (hij kwam uit Johannesburg) wanhopig op zoek naar een toilet dat alleen toegankelijk was voor zwarte mensen. Hij was overtuigd door de op Zuid-Afrikaanse universiteiten verspreide propaganda dat Israël aan apartheid deed en dat Joden “hun toiletten niet eens delen met zwarten of Arabieren”.

Klaas was een uitgesproken jeugdleider van de anti-Israël Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging. Hij had zelfs een afgehakte varkenskop in de koosjere afdeling van een plaatselijke supermarkt gelegd en was bijna van de universiteit gestuurd nadat hij het podium van een concert van een Israëlische pianist had bestormd.

Terwijl zijn lot daar op het spel stond, besloot hij Israël te bezoeken om het vermeende racistische beleid van het land aan den lijve te ondervinden. En dat was het moment waarop zijn overtuiging begon af te brokkelen.

Eerst was hij verbijsterd toen hij zag dat Joden en Arabieren toiletten deelden. Toen realiseerde hij zich dat de BDS-mantra neerkwam op “halve waarheden en zelfs regelrechte leugens”, zoals hij Tazpit Press Service vertelde tijdens een recent bezoek aan Jeruzalem.

Tegenwoordig is hij een gepassioneerd vredestichter en bruggenbouwer tussen Israël en de rest van de wereld. Hij staat aan het hoofd van een nieuwe organisatie genaamd Afrikanen voor Vrede, die tot doel heeft de schade van wereldwijde conflicten te herstellen door middel van een eerlijke dialoog.

Zijn “bekering” was kostbaar en riep veel weerstand op. Hij kreeg zelfs doodsbedreigingen, maar zijn invloed verspreidde zich niettemin. Er was een man die publiekelijk zijn liefde voor Hitler verklaarde. Klaas Mokgomole adviseerde hem Israël te bezoeken. De man nam het advies aan en ging na zijn terugkeer naar het Joodse Campus Comité om zijn excuses aan te bieden.

Ik bid dat deze heropvoeding door Klaas zich zal blijven verspreiden. Tot schande van het land gaat Zuid-Afrika, in tegenstelling tot de rest van het continent, zijn eigen weg met betrekking tot Israël en tot relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en andere vormen van wakker westers liberalisme.

Uiteindelijk hangt het allemaal af van de regering en leidende kerkelijke instellingen en hoe zij aankijken tegen het gezag van Gods Woord, dat “eeuwige liefde” (Jeremia 31:3) predikt aan het Joodse volk en “machtig bedrog” (2 Tessalonicenzen 2:11f) aan hen die zich verzetten tegen zijn geboden.

De ironie van dit alles is dat Zuid-Afrika, ondanks al zijn problemen, een sterkere economie en infrastructuur en een breder onderwijsaanbod heeft dan andere delen van het continent.

Maar dat telt niet bij God, die zei:

“De wijsheid der wijzen zal Ik vernietigen, de voorzichtigheid der verstandigen zal Ik tot niets brengen.” (1 Korintiërs 1:19, Jesaja 29:14).

Leugens en propaganda zijn het gereedschap van de vijand, en intelligentie is geen tegenwicht voor Gods wijsheid.

Ondertussen is er in Schotland een jonge vrouw, Kate Forbes, een belangrijke kanshebber om Nicola Sturgeon op te volgen als eerste minister.

Gezien haar sterke christelijke overtuigingen zegt een woordvoerder van de Scottish National Party dat er “een massale campagne tegen haar zal worden gevoerd”.

Dit erkent gewoon de waarheid van Jezus’ woorden over zijn discipelen:

“Jullie zullen gehaat worden door alle volken omwille van mij. In die tijd zullen velen zich van het geloof afkeren en elkaar verraden en haten, en vele valse profeten zullen verschijnen en velen misleiden. Omdat de goddeloosheid zal toenemen, zal de liefde van de meesten verkillen; maar zij die standhouden tot het einde, zullen gered worden.” (Matteüs 24:9-13)

De bekende christelijke leider Peter Horrobin schrijft: “De wereld haat de waarheid, en hoewel de mensen Jezus betuttelen en zeggen dat hij een goede man is met een leer die het waard is om naar te luisteren en te volgen, zullen zij geen enkele invloed van de bijbelse waarheid dulden in de aangelegenheden van een wereld die niet alleen haar morele kompas heeft verloren, maar waarin de meeste mensen geen verlangen lijken te hebben om het te herwinnen.”

In het licht van de bovenstaande beschuldiging aan het adres van de oorspronkelijke apostelen dat zij de wereld op zijn kop zetten (zie Handelingen 17:6), bid ik dat Kate en Klaas hetzelfde zullen doen – zelfs als zij in feite de wereld op zijn kop zullen zetten!

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox