De Zionisten (26): Journalist Abba Achimeïr

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als 26e: de Russische Joodse journalist Abba Achimeïr.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Abba Shaul Geisinovich werd in 1897 geboren in een deel van het Russische keizerrijk dat nu Wit-Rusland heet. Van 1912 tot 1914 studeerde hij aan het gymnasium in Jaffa, maar moest na een vakantie in Rusland blijven wegens het uitbreken van de oorlog, waarna hij in Rusland, Luik en Wenen studeerde.

In 1924 emigreerde hij naar het inmiddels Britse mandaatgebied Palestina, waar hij lid werd van HaPoël HaTsaïr (‘De Jonge Arbeider’) en journalist werd van de linkse kranten Davar en HaPoël HaTsaïr. Hij nam de naam Achimeïr aan, wat de ‘broer van Meïr’ betekent. Zijn broer sneuvelde in de Pools-Russische oorlog.

In 1928 brak hij met links en HaPoël HaTsaïr die een communistische Oktoberrevolutie in Palestina nastreefde en werd revisionistisch zionist. Hij kreeg een grote invloed op de jeugdbeweging Betar en gaf les in ideologie aan leiders van deze beweging. Abba Achimeïr werd in 1930 de ideoloog van het maxima­listische revisionisme. Het was anti­commu­nistisch, anti-Arabisch en anti-Brits. Achimeïr wilde Palestina naar Italiaans fascistisch model inrichten, wat hij later een jeugdzonde noemde. Hij zat meerdere malen gevangen wegens het aanzetten tot opstand tegen het Britse gezag in het mandaatgebied.

Bron: Wikipedia.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.