De Zionisten (24): Predikant John Charles Hagee

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als 24e: de Amerikaanse predikant John Charles Hagee.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: ‘De dag waarop Amerika Israël de rug toekeert, is de dag waarop God Amerika zijn rug zal toekeren’.

John Charles Hagee (1940) is een Amerikaanse protestant predikant en TV-evangelist, wiens uitzendingen in de VS en Canada worden bekeken. Hij is politiek actief, en steunt openlijk de Staat Israël.

In 2006 richtte hij samen met 400 leidende personen uit christelijke en Joodse gemeenschappen Christians United for Israel (CUFI), waarvan hij nog voorzitter is. Deze lobbyt bij het Amerikaanse congres, en promoot op Bijbelse gronden christelijk zionisme. Hagee is omstreden na felle uitspraken over de islam, de katholieke kerk en Joden.

Bron: Wikipedia.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.