De Zionisten (10): Gordon’s Socialistisch Zionisme

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als tiende: A.D. Gordon.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: Wij waren bezig met een creatieve inspanning die op zichzelf niet te vinden is in de hele geschiedenis van de mensheid: de wedergeboorte en rehabilitatie van een volk dat ontworteld en verstrooid is door de winden.

Aaron David Gordon werd in 1856 geboren in Podolia, een gebied dat nu in westelijk Oekraïne ligt, toen deel van het Russische rijk. Zijn ouders waren welgestelde orthodoxe Joden. Hij werkte 30 jaar als beheerder van een landgroed, en maakte aliyah naar het Ottomaanse Palestina in 1904, toen hij al 48 jaar oud was.

Gordon verschilde sterk van de jonge seculiere pioniers: middelbare leeftijd, lichamelijk zwak, gewend aan kantoorwerk, en religieus, hoewel dat afzwakte na zijn komst in Palestina. Toch koos hij voor de levensstijl van de pioniers, met hard werken in de landbouwnederzettingen, eerst in Petach Tikwah en Rishon leZion, en later in Kvutzat Degania bij het Meer van Galilea, waar hij in 1922 overleed, op de leeftijd van 66 jaar.

Gordon weest het marxisme af, dat de basis was van de Poale Zion-beweging van Ber Borochov en Nahum Syrkin, en richtte in 1905 Hapo’el Hatzair (De Jonge Arbeider) op, die een Joods socialistisch vaderland in Palestina nastreefde en grond in gebruik nam die van Arabische landeigenaren was gekocht door het Joods Nationaal fonds.

Gordeon had een eigen visie op de natuur, die hij als een organische eenheid beschouwde. Hij schreef bij voorbeeld: Het Joodse volk is volledig afgesneden van de natuur en zit al tweeduizend jaar gevangen binnen de stadsmuren. Wij zijn gewend aan elke vorm van leven, behalve aan een leven van arbeid, – arbeid die voor ons en voor zichzelf wordt verricht. Het zal de grootste inspanning van de wil vergen om zo’n volk weer normaal te laten worden. We missen het belangrijkste ingrediënt voor het nationale leven. We missen de gewoonte om te werken (…) want het is arbeid die een volk bindt aan zijn bodem en aan zijn nationale cultuur, die op haar beurt een uitvloeisel is van het zwoegen van het volk en de arbeid van het volk. …

Gordon is meer dan een straat in Tel Aviv. Hij is een onderdeel van de rijke en diepe Zionistische wortels van de Joodse Staat.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.