De Zionisten (1): Theodor Herzl

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als eerste de vader van het moderne politieke zionisme, Theodor Herzl.

Door Ya’akov Kirschen |

‘Ik was zelf een geassimileerde Jood, en ik spreek uit ervaring. Ik denk dat de Joden een nogal natuurlijke neiging hebben om zich te assimileren. Er komt een moment, wanneer zij goed op weg zijn. En dan, juist op dat moment, komt er antisemitisme.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.