De in het wit geklede toeristen zijn weer op pad!

In de Heilige Stad is het niet ongewoon toeristen tegen te komen die plotseling worden getroffen door het idee dat zij een Bijbelse of messiaanse figuur in Jeruzalem zijn.

Door Aviel Schneider |

Goedemorgen, beste lezers!

Zo nu en dan drink ik mijn espresso in het café naast ons redactiekantoor in het centrum van Jeruzalem. Er zitten vooral jonge mensen, studenten van de Bezalel Academie voor Kunsten, die aan de overkant van de straat is.

Onlangs hoorde ik een gesprek tussen twee in het wit geklede Amerikanen aan de tafel naast mij, die met een jonge Israëliër in het Engels over de Messias spraken. Zij hadden veel moeite om aan de Jood aan tafel uit te leggen waarom Jezus de Joodse Messias is en niet iemand anders. Het kon de Jood in wezen niet schelen hoe de Messias heette, het belangrijkste was dat hij zou komen en het volk van Israël zou verlossen.

De discussie fascineerde me, dus ik nam de tijd en spitste mijn oren. De jonge Israëliër was vanaf het begin enthousiast geweest over Jezus, en waarschijnlijk niet zozeer door wat hij van de Amerikanen aan tafel had gehoord, maar veeleer door wat hij eerder in het Nieuwe Testament had gelezen. Wat hij gelezen had liet op hem (en zelfs op mij) meer indruk na over de Bijbelse figuur van Jezus dan wat hij gehoord had van de twee “profeten” aan tafel.

Tenminste, dat was de indruk die ik kreeg, want je kunt ook tussen de regels door lezen. De jonge Israëliër wist van de liefde van Jezus en vertelde zijn gesprekspartners wat een unieke boodschap Jezus aan het volk had gebracht. Het gesprek tussen de drie was open en direct. De Amerikaan met de lange baard was waarschijnlijk de sleutelfiguur in het duo. Aan een andere tafel hoorde ik dat de twee Amerikanen werden vergeleken met Mozes en Aaron, of zelfs met Messiassen naar hun uiterlijk.

Mensen die in Jeruzalem wonen, zien vaak vreemdelingen op straat die de mode van 2000 jaar geleden overnemen en met hun vermomming de aandacht trekken in het centrum van de stad. Sinds er de laatste maanden steeds meer toeristen in het land zijn, worden er weer meer “Jeremia’s, Jesaja’s en Ezechiëls” op straat gezien, zoals ze bij ons in Jeruzalem worden genoemd.

Video: Een Ethiopische vrouw die langs het Bezalel café loopt, roept de mensen op zich te bekeren en Jezus te verkondigen als de Messias van het Joodse volk. De mensen om haar heen hebben vooral medelijden met de jonge vrouw.

Het is niet ongewoon om in de Heilige Stad toeristen te ontmoeten die plotseling worden getroffen door het idee dat zij een Bijbelse of messiaanse figuur zijn. Of Koning David of Jezus, Johannes de Doper, Jeremia of de “Moeder Gods” Maria. Ja, zelfs God zelf. Bij een bezoek aan Jeruzalem lopen fantasie en werkelijkheid door elkaar. Een bon mot onder psychiaters zegt: Als je tot God spreekt, bid je. Maar als God hoorbaar antwoordt, ben je gek. En het schijnt dat God bijzonder spraakzaam is in Jeruzalem rond de Paastijd en met Kerstmis en rond het Joodse Pesach. Het Jeruzalemsyndroom is geen ziekte, maar eerder een verschijnsel, aldus Israëlische psychiaters.

Terug naar de tafel naast me. De twee in het wit geklede Amerikanen beweerden niet dat zij Jezus of profeten waren, maar zij hielden vol dat zij boodschappers van God waren. God had hen geroepen om op vakantie te gaan naar Jeruzalem en de Joden over Jezus te vertellen, met andere woorden, om bekeringsdrang te bedrijven. Op deze straathoek is dat eigenlijk ook geen probleem, want de jonge Israëli’s in deze buurt zijn open en liberaal. Maar in de orthodoxe wijken van Jeruzalem, zoals Mea Schearim of Geula, die u misschien kent van de Israëlische Netflix-serie Stisel, zouden de twee moeten uitkijken.

De twee Amerikanen vertelden de Israëli dat de Messias op een witte ezel zal terugkomen en het volk Israel zal verlossen. De Israëliër was het daar niet mee eens en zei dat de Messias door de straten van Jeruzalem zal rijden in een witte Cadillac. Mijn espresso was nu al koud, want ik was hem bijna vergeten door de interessante uitwisseling van standpunten.

Hoe het gesprek ook eindigde, één ding is zeker: Bijzondere mensen ontmoeten elkaar in Jeruzalem en dat maakt Jeruzalem tot een unieke stad, ook in het café op de hoek van de straat pal naast ons redactiekantoor. Een paar dagen later zag ik trouwens in de voetgangerszone van Jeruzalem een andere in het wit geklede toerist, met een gitaar op zijn rug, die een wit karretje achter zich aan trok. God en Jezus waren overal op zijn witte kleren gedrukt of geplakt. Een paar dagen later zag ik dezelfde man op een blauwe matras. Welkom in Jeruzalem.

Deze blonde man zit bij de ingang van een bank met zijn kleurrijke gitaar en nog kleurrijker posters over God en Jezus. Hij preekt ook over Jezus.

Het weer voor vandaag in Israël

Zomers warm. Voor vandaag worden de volgende maximumtemperaturen verwacht: Jeruzalem 31 graden, Tel Aviv 31 graden, Haifa 30 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 39 graden, aan de Dode Zee 40 graden, Beersheva 36 graden, Eilat aan de Rode Zee 41 graden. Het waterpeil van het Meer van Galilea is sinds gisteren weer een halve centimeter gedaald en staat nu op -209,41 meter onder de zeespiegel. Het is 0,61 meter onder de hoogste limiet.

De redactie van Israel Today wenst alle lezers een prettige donderdag. Hou je goed.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox