China dringt zich opnieuw tussen Israël en Amerika

Nu Israël op het punt staat het zoveelste omvang­rijke infra­structuur­project, namelijk de aanleg van een onder­gronds snel­tram­systeem in Tel Aviv, aan een Chinees bedrijf te gunnen, is de kans groot dat de betrek­kingen met Washington verder zullen verzuren.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Israel, politiek, Verenigde Staten, China
China is het belangrijkste onderwerp dat de echte aandacht heeft van Amerika in haar relatie met Israël Foto: Miriam Alster / Flash90

De betrekkingen tussen Israël en China vormen het voornaamste onderwerp dat echt een wig kan drijven in de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. En de nieuwe regering van Israël staat op het punt om haar eerste echte test in dit opzicht tegemoet te gaan.

Sommigen geloven misschien dat Iran de belangrijkste kwestie is, die de relatie tussen Israël en Amerika op dit moment het meest op spanning zet. Maar zelfs als Washington een in de ogen van Israël slechte nucleaire deal met Teheran ondertekent, zal dit de betrekkingen tussen de twee bond­genoten niet ernstig verslechteren.

Een van de redenen daarvoor is dat Israël een grote aanhang onder Amerikaanse evangelische christenen heeft, die de zijde van Jeruzalem kiest, en het met Israël eens is dat de aanpak van het Witte Huis wat betreft de Iraanse dreiging niet de juiste is.

Maar als het om China gaat, dat is een andere kwestie. Conservatieve evangelische christenen zullen waar­schijnlijk net zo ontdaan zijn over de betrek­kingen tussen Israël en China als iedere andere Amerikaan. Jeruzalem zal bij geen van de Amerikaanse kiezers steun vinden voor haar ontluikende banden met Peking.

Een keuze moeten maken tussen twee kwaden

De Israëlische premier Naftali Bennett en de minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, hebben vorige maand tijdens verschillende gelegen­heden, gevoelige besprekingen over China gevoerd met president Joe Biden en de Ameri­kaanse nationale veilig­heidsadviseur Jake Sullivan. Dat dit toen niet breed bekend werd gemaakt, was vanwege de wens van Israël om de zaak stil te houden, teneinde Beijing niet te veront­rusten.

Wat nu naar buiten gekomen is, is dat Israël beloofd heeft om het Witte Huis goed geïnformeerd te houden omtrent alle op handen zijnde deals tussen de Joodse Staat en China. Of dit betekent dat Israël zal wachten op ‘groen licht’ uit Amerika alvorens verder te gaan met onder­hande­lingen met China valt nog te bezien. De kwestie zal waarschijnlijk binnenkort opnieuw alle aandacht krijgen, aangezien het staats­bedrijf dat belast is met de bouw van Tel Aviv’s snel­tram­systeem, naar verluidt zijn aanbe­steding in de komende weken zal gunnen. De meeste bedrijven die meedingen naar deze miljarden­opdracht zijn Chinees.

Als Israël de opdracht aan een Chinees bedrijf gunt, zoals het de afgelopen jaren bij andere grote infra­structuur­projecten ook heeft gedaan, zal dat Washington verder verontrusten.

Anderzijds, als Israël Chinese inschrijvingen zal afwijzen uit angst de Amerikanen boos te maken, zou Peking cruciale economische banden met de Joodse Staat kunnen verbreken.

Opgepast voor China

De kwestie van de Chinese betrekkingen was één van de zer weinige twist­punten tussen de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

In 2020 bracht de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, een verras­sings­bezoek aan Israël, op het hoogtepunt van de eerste Covid-19 uitbraak, om Jeruzalem te waarschuwen niet te ver te gaan in zijn flirt met Beijing.

‘De Chinezen zijn geen betrouwbare partners’, zo stelde een lid van Pompeo’s meegereisde deskundigen destijds aan Israëlische media. ‘Er bestaat niet zoiets als een particulier, onafhankelijk bedrijf in China’.

Chinees Zionisme

Hierbij nog een mogelijk interessant en gerelateerd inkijkje. Wist u dat de ‘vader’ van het moderne China een Zionist was?

Dr. Sun Yat-sen, de Chinese leider voor de commu­nis­tische tijd, die nog steeds wordt vereerd als de stichter van de moderne staat China, schreef een eeuw geleden een brief waarin hij het zionisme ‘ieen van de belangrijkste bewegingen van de huidige tijd’/i noemde.

Hij benadrukte verder dat ‘alle voorstanders van een democratie niet anders kunnen, dan de beweging voor het herstel van Israëls prachtige en historische natie, die zoveel heeft bijgedragen aan de beschaving van de wereld, en die terecht een eervolle plaats verdient in de familie der naties, van ganser harte te steunen en met enthousiasme te verwelkomen’.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox