Brand gesticht in de Jeruzalemse Kerk van alle Volken

Een verwarde man heeft vrijdag geprobeerd brand te stichten in de Kerk van alle Volken in de Tuin van Getsemane, aan de voet van de Olijfberg in Jeruzalem. Deze is gebouwd op de plaats waar volgens de vier evangeliën Jezus in doodsangst bad voor zijn arrestatie en kruisiging.

Door Redactie Israel Today |

Een brandweerauto voor de Kerk van Alle volken. Kent u de alarmnummers in Israël? 100 Politie, 101 Ambulance, 102 Brandweer. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

De man goot een brandbare vloeistof op de vloer en stak deze in brand, maar slaagde er slechts in een stuk van de mozaïekvloer te verkolen en een paar kerkbanken in brand te steken voordat een bewaker van de kerk hem tegenhield en Israëlische brandweerlieden aankwamen en de vlammen doofden.

Ambtenaren van de Jeruzalemse politie zeiden dat een vooronderzoek wees op een criminele daad door een gestoord persoon.

Geef de Joden maar weer de schuld…
De Palestijnse Autoriteit en de rooms-katholieke vertegenwoordigers leken echter graag met de vinger te wijzen naar de Joden in het algemeen.

De Palestijnse leider Machmoud Abbas noemde de aanvaller een ‘terroristische Israëlische kolonist’ en zei dat hij de Israëlische regering recht­streeks ver­ant­woor­delijk hield voor dergelijke haat­delicten. (Abbas ging niet in op de voortdurende mishandeling van christenen in gebieden die onder zijn gezag staan).

Een woordvoerder van de Vergadering van Katholieke Ordinarissen riep de Israëlische autoriteiten op om ‘een serieus onderzoek in te stellen, met name naar het motief, want als het motief echt racistisch is, denk ik dat er veel conclusies moeten worden getrokken’.

De katholieke woordvoerder gaf aan dat hij al vermoedde dat het motief ‘Israëlisch racisme’ was, en zei ook dat ‘het lijkt erop dat de mensen hier niet echt het samenleven bevorderen op basis van wederzijds respect tussen alle gelovigen in het Heilige Land’.

Veel van de inheemse Arabische en Arabisch-sprekende christenen die we spraken, zeiden precies het tegen­over­gestelde en erkenden de Joodse staat als de enige veilige haven voor christenen in het Midden-Oosten. Zie bijvoorbeeld:
Worden Arabische christenen slecht behandeld door Israël?
Het verhaal van een Israëlische christelijke officier

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.