LedenBarmhartige Samaritaan of goede Israëliet?

De Samaritanen tellen tegenwoordig een paar honderd mensen, de groep wordt met uitsterven bedreigd. Hoe verhoudt zich hun geloof tot dat van de Joden? Zijn zij de nazaten van de inwoners uit het oude noordelijke rijk van Israël?

Door Haggai Olshanetsky en Lev Cosijns |
Samaritaanse gelovigen verzamelen zich in de vroege morgen op de top van de berg Gerizim. Foto: Nasser Ishtayeh / Flash90

Dit artikel verscheen in het juni/juli 2022 – magazine van Israel Today. Leden van Israel Today lezen de artikelen eerst. Ben je nog geen lid? Klik hier!


Deze oeroude etnische groep, waarvan een deel ook echt in Samaria woont (het gebied dat bekendstaat als de Westelijke Jordaanoever), wordt door die naam onvermijdelijk geassocieerd met de gelijkenis van de ‘Barmhartige Samaritaan’. De Samaritanen worden in de Bijbel vaak genoemd. Afhankelijk van de context worden ze zowel in een negatief als in een positief daglicht gesteld.

Ondanks de Bijbelse verwijzingen naar de Samaritanen, zijn hun oorsprong en rol nogal onduidelijk. Maar de afkomst van deze etnische groep of de religieuze gemeenschap van de Samaritanen is niet zo makkelijk vast te stellen. Ze worden zowel in de Bijbel als in de antropologie niet gezien als afstammelingen van de noordelijke stammen van Israël. Hun religieuze overtuigingen en gebruiken tonen echter veel overeenkomsten.

De Bijbel van de Samaritanen bestaat alleen uit de Thora, de vijf boeken van Mozes. Hun heiligste plaats...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie