Archeologieoorlog – PA neemt bezit van een fort uit het Hasmonee-tijdperk

Net zoals geen enkel ander land in de wereld zou toestaan dat de geschiedenis van zijn volk wordt beschadigd, mogen ook wij niet toestaan dat vandalen van de Palestijnse Autoriteit onze geschiedenis beschadigen.

Door Aryeh Savir/TPS | | Onderwerpen: archeologie, Samaria
Een PLO vlag wappert hoog boven Tel Aroma en verkondigt de verovering door de PA. Foto: Preserving the Eternal

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft een andere archeologische werkplaats in Samaria gevorderd en omgevormd tot een “Palestijns Nationaal Archeologisch Park”. Het is de laatste in een reeks van Israëlische erfgoedlocaties in het gebied die verloren zijn gegaan aan de PA.

De PA gaat door met de vernietiging van Tel Aroma, een fort uit het Hasmonee-tijdperk in Samaria. Dit fort werd in februari 2020 in beslag genomen en omgevormd tot “een Palestijnse toeristische plaats”. Het is onderdeel van de campagne om Joodse erfgoedlocaties in beslag te nemen en ze om te vormen tot “Palestijnse plaatsen”, terwijl ze systematisch archeologische vondsten sloopt. De PA heeft nu aangekondigd dat zij van plan is het te ontwikkelen tot een “Nationaal Archeologisch Park”.

De archeologische vindplaats bevat historische vondsten die getuigen van een Joodse aanwezigheid sinds de Bijbelse periode, alsmede een fort uit het Hasmonee-tijdperk en grote oude waterreservoirs.

Onder de dekmantel van een sluiting wegens het coronavirus, waarbij inspecteurs van de Israëlische burgerlijke administratie thuis werden gehouden, rolde de PA zware machines over de overblijfselen van de oude vesting, en bestraatte een toegangsweg die de overblijfselen van de 3.000 jaar oude vestingmuren en waterreservoirs heeft vernietigd. Op die manier consolideerde de PA haar overname van Tel Aroma.

De PA bouwde ook een moskee op de heuvel bij de archeologische site, terwijl een uniek versierde Herodiaanse muur werd gestolen.

De locatie bevindt zich in gebied B, dat onder het burgerlijk bestuur van de PA valt, waardoor de toegang van Israëli’s om de plaats te bezoeken en de vondsten te bewaren, beperkt is.

Yossi Dagan, hoofd van de Regionale Raad van Samaria, verklaarde woensdag dat “we in de afgelopen jaren getuige zijn geweest van een nieuw soort terrorisme dat tot doel heeft de Joodse geschiedenis in Samaria te schaden. De Palestijnse Autoriteit werkt aan de vernietiging van elk historisch bewijs dat Samaria, samen met het hele Land Israël, toebehoort aan het volk Israël.”

In de afgelopen jaren zijn enorme PLO-vlaggen gehesen op verschillende erfgoedlocaties, waardoor de archeologische overblijfselen ernstig zijn beschadigd.

In november 2020 heeft de PA een “Palestijns” toeristencomplex ingehuldigd in de stad Sebastia in Samaria, de historische hoofdstad van het Bijbelse koninkrijk Israël. Een vlaggenmast met de PLO-vlag werd op de oude stenen bevestigd, onder toezicht van UNESCO en de Belgische regering, zonder enig archeologisch en wetenschappelijk toezicht.

Meer recentelijk hebben onbekenden van de PA opnieuw schade toegebracht aan het altaar van Yehoshua ben Nun op de berg Ebal uit het Bijbelse tijdperk.

Vorige maand vorderde de PA de locatie van Sheikh Sha’ala, een andere archeologische vindplaats in Samaria, en veranderde die in een “Palestijns Erfgoed”.

Dagan riep de regering op om “zo snel mogelijk te handelen en deze belangrijke plaatsen te beschermen. Net zoals geen enkel ander land in de wereld zou toestaan dat de geschiedenis van zijn volk wordt beschadigd, mogen ook wij niet toestaan dat vandalen van de Palestijnse Autoriteit onze geschiedenis beschadigen. Tel Aroma is het erfgoed van het volk van Israël en een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het Joodse volk. Wij mogen niet toekijken wanneer de plaats systematisch wordt vernietigd.”

Oudheden in Judea en Samaria lopen voortdurend gevaar te worden vernietigd. Grafrovers en oudheidkundige dieven uit de PA voeren illegale opgravingen en opgravingen uit. Het fenomeen van de vernietiging van oudheden is alomtegenwoordig en treft alle locaties die niet onder monumentenzorg vallen. Onderzoek op de locaties in Judea en Samaria toont aan dat maar liefst 95% van de archeologische vindplaatsen zijn beroofd, vernield of verstoord.

Uit bevindingen die in januari aan de Knesset zijn voorgelegd blijkt dat 90% van de vernielde locaties door de PA wordt vernield voor ontwikkelingsdoeleinden, en 10% wordt vernield met het oog op roof.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox