Archeologie: Tempelcomplex bij Jeruzalem opgegraven

Archeologische vondsten in Tel Motza, nabij Jeruzalem, wijzen op het bestaan van een tempel uit de Eerste Tempelperiode die sterk lijkt op de Tempel van Salomo, die in de Bijbel wordt beschreven. Het is een ongekende vondst die veel nog onbeantwoorde vragen oproept.

Door Redactie Israeltoday.nl, TPS |

Afbeelding: Een overzicht van de opgraving. (Foto: Yaniv Berman/IAA)

Oorzaak van deze vondst waren reddingsopgravingen door de Israel Antiquities Authority (IAA), voorafgaand aan de aanleg van een stuk weg dat de afrit van een rotonde op autoweg 1 verving. Nadat de brug richting Jeruzalem gereed was, en het verwijderen van de zandvullingen die de site tijdens het bouwproces bedekten, kwamen de archeologen in maart 2019 terug voor een academische opgraving.

Archeologen van de Universiteit van Tel Aviv, onder leiding van Prof. Oded Lipschits en Ph.D. student Shua Kisilevitz, gingen door met het blootleggen van een unieke tempel, bericht World Israel News.

Die tempel dateert uit de tijd van de Eerste Tempel, de ijzertijd, tussen het einde van de 10e en het begin van de 9e eeuw BCE. Hij is de enige in zijn soort die tot op heden in het gebied van de koninkrijken van Israël en Judea is gevonden, en is in veel details vergelijkbaar met het heiligdom dat door koning Salomo is gebouwd, en dat zeer gedetailleerd wordt beschreven in 1 Koningen 5-8. Met een lengte van 7 meter is hij echter veel kleiner.

De onderzoekers zeggen dat de site een grote bijdrage levert aan het begrip van de Eerste Tempelperiode en bij het vergelijken van archeologische vondsten, hier en elders, met de Bijbelteksten. De vondsten wijzen erop dat er een belangrijk economisch en administratief centrum in de vallei was, met tientallen silo’s en twee grote graanopslagplaatsen, waaronder een monumentale tempel van het Noord-Syrische type, typisch voor het Oude Nabije Oosten.

Bij de vondsten waren mensvormige beeldjes, paardenfiguren, een wierookaltaartje versierd met een paar leeuwen of sfinxen, een stenen altaar, een stenen offertafel en een kuil gevuld met as en dierlijke beenderen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.