Archeologie: Oudste Tien Geboden op steen in de VS

Wat wist de Jood Columbus dat wij niet weten, toen hij na veel moeite en geduld een zeereis maakte over de oceaan, Amerika ontdekte, dat na de verdrijving van de Joden uit o.a. Spanje een veilig toevluchtsoord voor hen werd? Is de vloot van koning Salomo daar eerder geweest?

Door Redactie Israeltoday.nl | | Onderwerpen: archeologie

Het zal velen verbazen te vernemen dat de oudst bekende Tien Geboden, in het Hebreeuws in steen gegrift, zich misschien niet in het Heilige Land bevinden, maar in Amerika. De omstreden inscriptie bevindt zich ten westen van Los Lunas, New Mexico, aan de voet van een plaats die Hidden Mountain (Verborgen Berg) heet. De steen, die de naam Los Lunas Decalogue Stone kreeg, staat ook bekend als ‘Mystery Stone’, ‘Phoenician Inscription Rock’, of ‘Mystery Rock’. Hij bevat de tekst van de Tien Geboden, geschreven in oud Paleo-Hebreeuws.

‘Paleo-Hebreeuws dateert van vóór onze moderne stijl van Hebreeuws schrijven,’ legde Roni Segal, de academisch adviseur van eTeacher, een online taalacademie, uit aan Breaking Israel News. ‘Deze vorm van Hebreeuws schrift werd ongeveer duizend jaar gebruikt en raakte in onbruik rond 500 voor Christus.’

De 80 ton zware steen waarop de geschriften werden gebeiteld is zo groot, dat hij mogelijk al sinds de tijd van Koning Salomo, die regeerde van 1014 tot 974 BCE, op zijn huidige plaats staat. ‘Het meer vierkante Hebreeuwse schrift dat tegenwoordig wordt gebruikt, kwam in gebruik na het bewind van Koning Salomo,’ vervolgt Segal. ‘Omdat het schrift op deze steen in Paleo-Hebreeuws schrift is, vermoeden archeologen dat deze steen dateert uit Bijbelse tijden.’

Het is bekend dat de Israëlieten tijdens de heerschappij van Koning Salomo de Tien Geboden in ere hielden en schreven met Paleo-Hebreeuwse letter­tekens. Aange­zien de Verborgen Berg in de oudheid per schip bereik­baar was, is het aanne­melijk dat de Israëlieten er tijdens hun reizen aan land gingen.

Koning Salomo was een welvarende en machtige koning wiens monarchie werd gekenmerkt door vele jaren van vrede. Hij wordt beschouwd als ‘de wijste van alle mannen’ die zeereizen rond de wereld liet maken om zijn nieuws­gierig­heid te bevredigen naar alles wat dichtbij en veraf was. Bovendien is het mogelijk dat de Israëlieten naar de Verborgen Berg waren gezonden om grond­stoffen te vinden voor de omvangrijke bouw­projecten van koning Salomo, waaronder de bouw van de eerste Heilige Tempel in Jeruzalem.

Koning Salomo bouwde ook een vloot in Ezeon-Geber, dat bij Eloth ligt, aan de oever van de Schelfzee, in het land Edom. En Hiram stuurde zijn dienaren mee met de vloot: scheepslieden, kenners van de zee, samen met de dienaren van Salomo. En zij kwamen in Ofir en haalden daar goud vandaan, vierhonderdtwintig talent, en brachten het naar koning Salomo. (1 Koningen 9: 26-28)

Harvard-geleerde Robert Pfeiffer, een expert in Semitische talen, bevestigde het Paleo-Hebreeuwse schrift en vertaalde de geschriften als de Tien Geboden, waaronder: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land heeft gebracht’ en ‘Gij zult geen andere goden hebben’.

De steen is niet zonder critici. Kenneth Feder, professor in de archeologie aan de Central Connecticut State University, heeft verklaard dat ‘de steen vrijwel zeker nep is’, omdat hij gebruik lijkt te maken van moderne Hebreeuwse interpunctie en talrijke stilistische en grammaticale fouten bevat.

Wijlen professor en archeoloog Frank Hibben was de eerste die in 1933 melding maakte van de steen. Hij verklaarde dat hij de Decaloog voor het eerst te zien kreeg van een gids die beweerde hem in de jaren 1880 te hebben gevonden. Hibben had echter de reputatie archeologische gegevens te vervalsen. Vanwege het enorme gewicht van de steen en het jarenlang onprofes­sioneel schoon­maken van de inscripties, is de authenticiteit ervan helaas nooit door een laboratorium bewezen.

Toch heeft o.a. Hebreeuws geleerde Cyrus Gordon van de Brandeis Universiteit bij Boston ingestaan voor de echtheid van de steen.

‘We weten dat Hebreeuws belangrijk was voor de grondleggers van Amerika en dat er andere oude Paleo-Hebreeuwse inscripties zijn gevonden in Noord-Amerika,’ vertelde Segal aan Breaking Israel News. ‘Hebreeuws verbindt ons niet alleen terug naar onze Goddelijke en Bijbelse wortels, maar verbindt ook mensen terug naar hun Noord-Amerikaanse wortels!’

 

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox