Archeologie: Mikve in de Hof van Gethsemane

 

Door Redactie Israel Today |

In de Hof van Gethsemane, waar Jezus eens gevangen werd genomen, zijn overblijfselen gevonden van gebouwen uit die tijd. Er werd onder andere een ritueel bad ontdekt, niet ver van de huidige kerk. De opgraving door de Israel Antiquities Authority werd gesteund door het Studium Biblicum Franciscanum, en de resultaten werden eind december in Jeruzalem gepresenteerd.

Jarenlang is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van het toerisme bij de kerk van Gethsemane en in de Kidron-vallei. Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van een bezoekerscentrum en een tunnel die de kerk met het Kidrondal zal verbinden. Tijdens de werkzaamheden aan de tunnel werden overblijfselen uit de oudheid ontdekt. Op enkele meters van de kerk bevond zich een ondergrondse holte die geïdentificeerd was als een ritueel bad uit de periode van de Tweede Tempel.

Het rituele bad, dat werd blootgelegd tijdens de bouwwerkzaamheden. (Foto: Yaniv Berman/IAA)

Ook werden resten ontdekt van een kerk uit de Byzantijnse periode, die naar schatting 1500 jaar oud is. Het indrukwekkende bouwwerk werd gevonden in het Kidrondal aan de voet van de huidige kerk. Vermoedelijk werd de kerk, die tegen het einde van de Byzantijnse periode (6e eeuw) werd gebouwd, ook gebruikt tijdens de Omajjaden-periode (8e eeuw).

De huidige ‘Kerk van alle Volken’ in de Hof van Gethsemane is een van de belangrijkste kerken van het christendom, hij wordt elk jaar door duizenden pelgrims bezocht. De overblijfselen van de oude kerk in de onmiddellijke omgeving onderstrepen het belang van deze plaats met een rijke geschiedenis. Het is overigens niet de eerste keer dat er sporen van oude kerken zijn gevonden in de Hof van Gethsemane. Toen in 1919 de eerste steen werd gelegd van de ‘Kerk van alle Volken’, werden de resten van een andere Byzantijnse kerk en een kruisvaarders­kerk ontdekt. Er zijn echter tot nu toe geen vondsten gedaan uit de tijd van Jezus.

Restanten van een Byzantijnse Kerk. (Foto: Shai Halevi/IAA)

Amit Re’em, districtsarcheoloog van de Oudheidkundige Dienst, legde uit, verwijzend naar de oude mikwe: ‘De ontdekking past bij de naam Gethsemane, die komt van Gat Shmanim: oliepers. Hoewel wij de meeste rituele baden uit de periode van de Tweede Tempel vonden in particuliere woningen en in openbare gebouwen, werden er ook enkele gevonden in de buurt van agrarische complexen en zelfs van graven. Dit rituele bad zonder omringende gebouwen bevestigt, dat hier op deze plaats 2000 jaar geleden agrarische industrie was. Mensen die betrokken waren bij de productie van olie en wijn waren verplicht zich te reinigen. Er kan hier een verband bestaan met de oude plaatsnaam Gethsemane, een plaats waar ritueel zuivere olie werd geproduceerd’.

De Kerk van alle Volken. (Foto: Yaniv Berman/IAA)

Pater Francesco Patton, Bewaarder van het Heilig Land, zei: ‘Gethsemane is een van de belangrijkste heilig­dommen in het Heilig Land, omdat de traditie het gebed en de overlevering van Jezus op deze plaats gedenkt. Miljoenen pelgrims hebben hier gebeden. De recente opgravingen hebben de traditie nog eens bevestigd. Ik ben verheugd over de vruchtbare samenwerking tussen de Bewaarder van het Heilig Land, het Studium Biblicum Franciscanum en de Israel Antiquities Authority’.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.