Archeologie: Koning Hizkia en de tunnel van Siloam

De watertunel van Siloam wordt toe­ge­schre­ven aan koning Hizkia op grond van twee Bijbel­teksten, 2 Koningen 20:20 (‘Het overige van de geschie­denis van Hizkia en al zijn dappere daden, en hoe hij de vijver en de waterlei­ding heeft aangelegd’) en 2 Kronieken 32:4.

Door Redactie Israeltoday.nl, Megalim |

De opstand van de koning van Juda tegen het Assyrische Rijk in 701 v. Chr. bracht Jeruzalem in groot gevaar. Deze video toont de zware tijd van Jeruzalem onder de dreiging van de Assyrische bele­gering en Hizkia’s creatieve oplossing voor het daaruit voort­vloeiende water­probleem van de stad. Hizkia’s water­systeem was een technisch wonder, dat het hakken van een 533 meter lange tunnel in de diepte van de rots omvatte. Door middel van de tunnel van Hizkia, die in de Bijbel en in de Shiloah (Siloam) Inscriptie wordt genoemd, werd het water van de Gihon Bron omgeleid naar de stad, buiten het bereik van de Assyriërs.

In deze tweede video gaat het over een geologisch onderzoek van de tunnel en de datering ervan met moderne technische methoden. En waarom maakt de tunnel zoveel vreemde bochten?

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.