Archeologie: Hier woonden de koningen van Juda

Jeremia, de profeet uit Anathoth, waarschuwt hardnekkig tegen de corruptie aan het hof van koning Jojakim. Hij waarschuwt dat Nebukadnezar, de koning van Babylonië, het koninkrijk Juda zal vernietigen als het niet tot inkeer komt. Maar Jojakim en zijn ambtenaren weigeren te luisteren.

Door Redactie Israeltoday.nl, Megalim |

De film reconstrueert de koninklijke wijk, waar de koninklijke ambte­naren woonden en werkten. Een fasci­nerende simulatie toont ons de weel­derige huizen en luxueuze voor­werpen die door archeo­logen in de Stad van David zijn ontdekt.

De belangrijkste vondst is het koninklijk archief (Bullae House), waar de archeoloog Yigal Shiloh 51 bullae (zegel­afdrukken) in oud Hebreeuws schrift blootlegde, waaronder bullae van koninklijke functio­narissen die expliciet in de Bijbel worden genoemd.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.