Archeologie: ‘Dal van de Schaduw des Doods’

In deze video lopen we mee met Sergio en Rhoda tijdens hun bezoek aan Jeruzalem. De stad ligt tussen twee valleien: het Hinnomdal en het Kidrondal, de Vallei van de Schaduw van de Dood. Deze beide valleien hebben geen prettige geschiedenis.

Door Sergio en Rhoda |

Het Hinnomdal is de plaats waar enkele koningen van Juda hun kinderen in het vuur offerden aan Molech, die volgens sommige geleerden de Satan is.
Het Kidrondal is de plaats waar koning Josafat de vijanden van Israël ten val bracht, en waarin de Levieten de onreine en verontreinigde voorwerpen weggooiden.

Het Kidrondal ligt aan de oostkant van Jeruzalem. Als we de Via Dolorosa straat verlaten door de Leeuwen­poort, en een paar minuten naar het oosten lopen, komen we in het Kidrondal.

Vandaag is het dal een mix van oude en moderne begraafplaatsen. Omdat veel Joden geloven dat zij zullen herrijzen wanneer de Messias door de Oostelijke Poort zal komen, zijn zij bereid veel geld te betalen om zo dicht mogelijk bij de poort begraven te worden, zodat zij de eersten kunnen zijn die het nieuwe koninkrijk binnengaan.

Wisten zij maar dat de Messias waarop zij wachten hen al had gezegd dat ‘de laatsten de eersten zullen zijn, en de eersten de laatsten.’

Als we lager afdalen in het Dal van de Schaduw des Doods, vinden we het monument dat Absalom voor zichzelf bouwde. Door de generaties heen hadden de Joden de interessante gewoonte hun kinderen hierheen te brengen en hen stenen naar het monument te laten gooien, als een herinnering aan wat er gebeurt als je ongehoorzaam bent aan God.

Volgens de Bijbel werd Absalom niet binnenin zijn eigen monument begraven. In plaats daarvan werd hij op een schandelijke manier begraven. Joab gooide hem in een kuil en stapelde er een hoop stenen op.

Tegenwoordig is het monument verzegeld, maar in het begin van de 20e eeuw kon men erin komen en een inscriptie uit de vierde eeuw vinden: ‘Dit is het graf van Zacharia, de martelaar, de heilige priester, de vader van Johannes’. Zou dit werkelijk het graf zijn van de vader van Johannes de Doper?

Tijdens de opstand van Absalom vluchtte koning David uit Jeruzalem door dit dal. Dan vermeldt hij dit dal in Psalm 23:4, ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’

Omdat dit dal aan de oostkant van Jeruzalem ligt, ligt dit het grootste deel van de dag in de schaduw. Het oprijzende monument van de goddeloze koningszoon Absalom herinnert aan het lot van hen die in opstand komen tegen God. De grafkelders schreeuwen ‘dood’, en het aangrenzende dal van Hinnom wijst naar de eeuwige poel van vuur.

Het is logisch dat David deze woorden schreef toen hij vluchtte voor Absalom, maar het is nog logischer om het op Jezus toe te passen. Dit dal ligt precies tussen Gethsemane en Jeruzalem. Dus toen Jezus gevangen werd genomen in Gethsemane, moest hij door dit dal lopen, en zo Jeruzalem binnengaan.

Vlak naast het monument van Absalom ligt, volgens wat men gelooft, het graf van de profeet Zacharia. De archeologen konden het eigenlijke graf echter nog niet vinden, omdat zij bewijzen hebben dat dit een monoliet is, het is volledig uitgehouwen uit de vaste rots en bevat geen grafkamer.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.